Inspiratie uit de Regio

Zoals de naam al te kennen geeft staat ‘Inspiratie uit de Regio’ in het teken van het inspireren van elkaar middels praktijk voorbeelden van (burger) initiatieven die in deze regio succesvol en/of actueel zijn. Hierbij kun je denken aan initiatieven die te maken hebben met  thema’s als; de toekomst van dorpsaccommodaties, zorgen doe je samen of hoe activeer en creëer je draagvlak voor het ontwikkelen van initiatieven in je gemeenschap. 

De eerstvolgende inspiratiebijeenkomst staat gepland voor:
Woensdagavond 11 oktober 2017 in het Maaslandcentrum
Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA te Elsloo.

Programma
18.00-19.00    ledenvergaderingen van VKKL en Spirato
19.00-19.15    opening inspiratiebijeenkomst
19.15-19.45    korte uitleg over bedoeling van de avond met keuze deelname aan een gespreksronde of bezoeken van de informatiemarkt
20.00-20.45    gesprekronde 1
20.45-21.00    korte pauze
21.00-21.45    gespreksronde 2
21.45-22.00    korte terugblik op de avond
22.00-22.30    afsluiting en borrel

Interesse voor inspiratiebijeenkomsten
De laatste inspiratiebijeenkomst op 22 maart in het Noord-Limburgse Middelaar werd door ongeveer 70 personen bezocht. Velen van hen zijn in de eigen gemeente actief als burger of zijn als professional betrokken bij burgerinitiatieven. In Zuid-Limburg zien we een grote behoefte aan elkaar ontmoeten. Gecombineerd met de ledenvergadering, gaan we daarom uit van een deelname van 100 personen.

Gesprekstafels
De gesprekstafels in de gespreksrondes worden opgedeeld in een aantal thema's. De verschillende thema's voor de gesprekstafels zijn:

- Vervoer in eigen dorp
- Vastgoed en Knooppunt 'Zorgen voor Elkaar Limburg'
- Samenwerken met professionals
- Basisscholen in het dorp
- Ontmoeten en inzet vrijwilligers
- Het ideecafé

Naast de gesprekstafels kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt waar u in gesprek kunt gaan met verschillende partijen die u verder helpen bij uw bewonersinitiatief.

Aanmelden
Interesse in deze bijeenkomst? U kunt zich nu alvast aanmelden via onderstaande link:
Komt u met meerdere personen? Dan vragen wij u voor iedere persoon het formulier apart in te vullen zodat we een compleet overzicht krijgen van wie aanwezig zal zijn.

KLIK HIER