Inspiratie uit de Regio

Zoals de naam al te kennen geeft staat ‘Inspiratie uit de Regio’ in het teken van het inspireren van elkaar middels praktijk voorbeelden van (burger) initiatieven die in deze regio succesvol en/of actueel zijn. Hierbij kun je denken aan initiatieven die te maken hebben met  thema’s als; de toekomst van dorpsaccommodaties, zorgen doe je samen of hoe activeer en creëer je draagvlak voor het ontwikkelen van initiatieven in je gemeenschap. 

22 maart: Middelaar

De komende editie zal plaatsvinden in Noord-Limburg en de gemeente Mook en Middelaar heeft zich hierbij aangeboden als gastgemeente. Meer informatie is te vinden in vooraankondiging die is bijgevoegd.

locatie: MFC De Koppel, Dorpsstraat 45, 6587 Middelaar
Tijd: 19:00-21.45 uur

Tijdspad

19.00 - 19:15 uur  |  Woord van Welkom
19:25 - 20:10 uur  |  Eerste gespreksronde
20:10 - 20:30 uur  |  Pauze
20:30 - 21:30 uur  |  Tweede gespreksronde
21:30 - 21:45 uur  |  Terugkoppeling
21:45 - ?  |  Borrel 

Programma

- Hebben kleine dorpsscholen toekomst? Over de relatie tussen het dorp en de school

- Het gemeenschapshuis van de toekomst

- Zelf zorg organiseren in eigen dorp, hoe doet u dat?

- Burgerparticipatie, van klankbord naar initiatiefnemer. Over de verandere rol van dorpsraden / -overleggen

- Idee-café: U vraagt.... en wij vragen door!

Meer weten?

Download het volledige programma

Aanmelden?
KLIK HIER

Document(en):