Kennisplatformbewoners.nl

Kennisplatformbewoners.nl is in 2006 opgezet op initiatief van de VKK Noord Brabant (VKKNB) i.s.m. met de VKK Limburg. Het doel was van begin af aan om de uitwisseling van kennis en ervaring van initiatieven in kleine kernen op een makkelijke en toegankelijke manier, 24 uur per dag bereikbaar, te bevorderen. Enerzijds gebeurt dit door het (thematisch) bundelen van alle relevante informatie in het leefbaarheidsboek, een “digitale encyclopedie” voor leefbaarheidvraagstukken. Anderzijds biedt het kennisplatform mogelijkheden voor interactie. Hierin schuilt de meerwaarde ten opzichte van bestaande websites en databanken. Door niet alleen informatie te halen maar ook actief informatie te delen wordt de website een platform voor actuele en relevante informatie rond leefbaarheid in de kleine kernen.

Inmiddels zijn ook de Verenigingen van Kleine Kernen in Gelderland, Zuid Holland en Zeeland aangesloten. Het kennisplatform blijkt duidelijk in de behoefte aan kennisuitwisseling te voorzien en is daardoor een aanvulling op de instrumenten van de VKK’s om met haar leden te communiceren en 24 uur per dag van informatie te voorzien. Maar inmiddels behoren niet alleen de aangesloten dorpsorganisaties tot de doelgroep, ook voor andere partners zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties blijkt het kennisplatform een duidelijke meerwaarde te hebben. Tot slot is het ook een handig instrument voor de interne organisatie en communicatie. Denk hierbij aan de mogelijkheden van chatbijeenkomsten en de integratie van provinciale websites of webformulieren. De website wordt veel bezocht en ook de nieuwsbrief wordt goed gelezen.

Klik snel door naar www.kennisplatformbewoners.nl