Wildeplannen.tv

De VKKL is een project gestart omtrent jeugd en leefbaarheid. Onder de titel ‘Wilde Plannen’ daagt de VKKL bewonersorganisaties en jongeren uit om de dialoog met elkaar aan te gaan en om met elkaar te gaan werken aan het realiseren van behoeften en ideeën.  De VKKL wil middels de pilot kennis en ervaring opdoen in de praktijk en deze met haar leden en geïnteresseerden delen.

Werkwijze pilot
De VKKL heeft een creatieve werkwijze ontwikkeld om vorm te geven aan het pilot traject. De ‘Wilde Plannen’ werkwijze doorloopt de verschillende haltes binnen het proces van behoefte tot resultaat en laat dit aansluiten op de leefwereld van zowel jongeren als bewonersorganisaties. Het is een ludieke en interactieve aanpak waarmee snel resultaat geboekt wordt. De input en inzet van jongeren staat centraal, de werkwijze sluit hiermee aan op de uitgangspunten van zelfsturing.

Halte 1. Jongeren worden op straat voor de camera geïnterviewd over hun wensen, behoeften, dromen en ideeën met betrekking tot het dorp. De resulterende filmpjes worden op een speciaal online platform, ‘www.wildeplannen.tv’ geüpload.

Halte 2. Gedurende een aantal weken krijgen bewoners vervolgens de gelegenheid om op de verschillende filmpjes te reageren: goed/slecht idee,  feedback,  betrokken worden bij de uitvoer enz. Daarnaast wordt draagvlak gepeild d.m.v. voorkeurstemmen. De integratie van sociale media in de website zal hier een belangrijke rol in gaan vervullen

Halte 3. Nadat de plannen voor een groot deel online gevormd zijn volgt er een werkplaatssessie. Gedurende deze werkplaats zal de bewonersorganisatie samen met de initiatiefnemers en betrokkenen concreet vorm gaan geven aan de uitvoer van het plan: werkgroepen vormen, deadlines en doelen stellen en vervolgafspraken maken. De pasgeboren projecten zullen op de voet te volgen zijn via de website wildeplannen.tv.

Halte 4. Als vervolg op de pilot zal de VKKL een ‘Wilde Plannen Toolkit’ publiceren om concrete methodieken, goede voorbeelden en praktische tips aan te reiken waarmee bewonersorganisaties direct aan de slag kunnen gaan. De toolkit vat daarmee alle bevindingen uit de pilot samen.

Deelname aan de Pilot
De pilot zal in vijf dorpen uitgevoerd worden i.s.m. met de bewonersorganisatie. Deelname aan het project is gratis. De pilot wordt uitgevoerd in de maanden oktober tot en met december 2012.

De dorpsraad zal gedurende de pilot de hoofdrol vervullen in het uitvoeren van de bovenstaande werkwijze. Hierbij krijgen ze ondersteuning van VKKL procesbegeleiders. Het interviewen en filmen wordt uitbesteed.

In het vervolgtraject krijgt de dorpsraad een regierol in het aansturen van de projecten en werkgroepen die uit de initiatieven zijn voortgekomen.

Voor vragen of meer informatie over het project Wilde Plannen: Teun van Gelder | 077-3978503 | vkkl@synthese.nl | www.vkkl.nl