Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg

Sinds 1 januari van dit jaar is Vereniging Kleine Kernen Limburg gestart met het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg. Dit knooppunt komt voort uit onderzoek naar de opkomst van zorgcollectieven in de provincie Limburg en de vragen en behoeften die er leven bij deze initiatieven.

Het Knooppunt wil eraan bijdragen dat de zorgcollectieven in de Limburgse dorpen en wijken zelfstandig zorg kunnen leveren door het bieden van praktische ondersteuning, kennisdeling en belangenbehartiging voor de realisatie en verdere ontwikkeling van een zorgcollectief.

Onder zorgcollectieven verstaan wij burgerinitiatieven op het gebied van zorg. De vele zorginitiatieven zijn divers en variëren van het oppakken van een individuele hulpvraag, een maandelijks bezoek aan de markt, dagbesteding, een zorghuis, klussendiensten, een hospice, een noaberzorgpunt en het oprichten van een gezondheidscentrum. 

Kijk voor meer informatie op www.zorgenvoorelkaarlimburg.nl.