Inspiratiebijeenkomst voor Zuid-Limburg: LEADER

20-12-2017

Dorpsraden, verenigingen, individuen en ondernemers die werken aan de leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap kunnen rekenen op ondersteuning van LEADER Zuid-Limburg. We stellen daarvoor kennis, ervaring en netwerken beschikbaar. Daarnaast komen vernieuwende projecten die aan specifieke eisen voldoen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Zie voor meer informatie www.leaderzuidlimburg.nl.