Dorpsontwikkelingsplannen

De ontwikkeling van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) door bewonersorganisaties is al jaren een speerpunt van de VKKL. De dorpsontwikkelingsplannen zijn in Limburg gemaakt omdat dorpen zelf op basis van een toekomstvisie een leefbaarheidagenda opstellen. Daarnaast heeft de provincie het instrument van DOP’s gestimuleerd omdat daarmee invulling kan worden gegeven aan de reconstructieplannen (Platteland in Uitvoering). Tot slot hebben veel gemeenten het instrument van DOP’s gestimuleerd of zelf opgepakt als onderdeel van gebiedsgericht werken of een kleine kernen beleid. Op zeer verschillende manieren wordt in Limburgse dorpen en gemeenten gewerkt met DOP’s.

In totaliteit zijn in Limburg circa 80 DOP’s gemaakt. Vaak heeft het dorp de volledige regie en samenstelling uitgevoerd. In andere dorpen is het DOP het resultaat van een samenspel van gemeente, externe adviseurs en het dorp. Gemeenschappelijk is dat bewoners te allen tijde een actieve rol vervullen. Diverse dorpen hebben hun DOP inmiddels een keer geactualiseerd. Het ene dorp is succesvoller met het realiseren van haar plannen dan andere. Dit is van allerlei factoren afhankelijk.