Gemeenschapsaccommodaties

In 2007 is door Hospitality Consultants een onderzoek uitgevoerd naar de gemeenschapsaccommodaties in Limburg. De uitkomst van dat onderzoek was dat er een (grote) behoefte aan ondersteuning was voor de gemeenschapsaccommodaties in Limburg. Door diverse omstandigheden is daar tot 2010 geen concrete actie in ondernomen tot de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) met deze vraag aan de haal is gegaan. In het merendeel van de provincies in Nederland waren al dergelijke ondersteunende organisaties in het leven geroepen. 

De Provincie Limburg was, en is nog steeds, van mening dat een overkoepelende ondersteunende organisatie voor gemeenschapsaccommodaties een grote meerwaarde kan leveren aan uiteindelijk de leefbaarheid in kernen en wijken in Limburg. De VKKL is gaan zoeken naar financiële middelen om deze dienstverlening mogelijk te maken. De VKKL hebben de Provincie Limburg, Oranje Fonds en het CZ Fonds bereid gevonden om deze dienstverlening mogelijk te maken.

In december 2011 is het startsein gegeven voor de oprichting van de dienstverlening die nu "Spirato" heet. Deze dienstverlening is vanaf 26 april 2012 officeel een vereniging geworden.

Kijk voor meer informatie over de dienstverlening en andere activiteiten op www.spirato.nl