Duurzame Dorpen werken aan de toekomst!

Duurzaamheid zit in de genen van dorpen en kleine kernen. De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Een beweging die gericht is op kleinschaligheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Bewoners organiseren zich om gezamenlijk energie in te kopen, zonnepanelen te installeren of zelfs een dorpswindmolen te bouwen. Er ontstaan duurzaamheidswerkgroepen die aan de slag gaan met (biologische) buurtmoestuinen of de exploitatie van een dorpsbus. Energiecoöperaties zijn de laatste tijd in Limburg en Brabant ook aan een opmars bezig.
Ook in het belang van de duurzame exploitatie van gemeenschapsaccommodaties, dé ontmoetingsplaats in een kleine kern, worden initiatieven ontplooid om bijvoorbeeld te werken aan energiebesparing. Mede dankzij deze ontwikkeling vormt de VKKL sinds 2014 een steunpunt (in oprichting) van het Netwerk Duurzame Dorpen. Dit nationale netwerk dient als platform voor initatieven die aan de slag willen met het thema duuzaamheid, en daarbij op zoek zijn naar inspiratie, kennis en advies. 
 
In 2015 organiseert de VKKL in samenwerking met de VKK Brabant, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en het Netwerk Duurzame Dorpen een aantal activiteiten en bijeenkomsten rondom dit thema. Initiatieven in dorpen en wijken die aan de slag willen met het opwekken van energie, het verminderen van energiegebruik, een buurtmoestuin of bijvoorbeeld een energiecoöperatie, kunnen zo een steuntje in de rug krijgen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder kunt u de presentaties en het verslag downloaden. Een tweede vervolgbijeenkomst staat gepland nog voor de zomervakantie. 
 
Op de website van de LVKK staan een aantal verslagen waarin enkele initiatieven worden uitgelicht. Hoe komt een energiecoöperatie tot stand? Waarom wil een dorp zelf energie gaan opwekken? Wat is de gedachte achter een duurzaam dorp? Vragen waarop de artikelen een antwoord proberen te geven.