Inspiratiebijeenkomst Noord-Limburg

op woensdag 22 maart vond in de Koppel in Middelaar weer een inspiratiebijeenkomst plaats. Ditmaal gingen dorpsraden en bewonersinitiatieven met elkaar in gesprek over: de scholen in hun dorp, de veranderende rol van een dorpsraad / -overleg, zorg organiseren in eigen dorp, het zelf besturen van het gemeenschapshuis en eigen ideeën waar men mee kwam. Meer informatie is terug te vinden op onze website: www.vkkl.nl