17 juni: Nationaal Plattelandsparlement in de gemeente Bronckhorst

Een festival dat signaleert en inspireert; agendeert en amuseert! Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.  
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is dagvoorzitter. Het beoogde resultaat is een gespreksagenda met onderwerpen die we de komende twee jaar bespreken met onze gesprekspartners van Binnenlandse Zaken en fractievertegenwoordigers.

Het natioaal Plattelandsparlement, georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) agendeert tijdens het PlattelandsParlement thema's en inspireert mensen om samen weer verder te werken aan een nog leefbaarder omgeving. Zo starten ze met een film over 'Optrommelen': een methodiek die dorpsfemme Femke Heythekker inzet in o.a. Drentse dorpen en die anderen wellicht weer kunnen gebruiken om in eigen dorp of kern aan de slag te gaan.

Een greep uit het programma: Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen (Hanzehogeschool) Willem Foorthuis prikkelt ons (én de Tweede Kamerleden) met stellingen over een oude organisatievorm met potentie: de coöperatie en de mogelijkheden voor bewonersinitiatieven; Jitske Tiemersma ('Omzien' en platform Nederland Zorgt Voor Elkaar) spreekt over het belang en eigenheid van zorginitiatieven en Otwin van Dijk (ex-Kamerlid; nu burgemeester Oude IJsselstreek) is benaderd om zijn kijk op het proces rond de WMO en de Omgevingswet te geven.

Workshops en presentaties (uit actieve dorpen) belichten nieuwe woonvormen en nieuwe inwoners en de kansen die dit biedt; wonen en zorg (en zorg op afstand), economische vitaliteit en nieuw ondernemen in dorpen; innovatie van mobiliteit, ontmoetingsplekken in dorpen (wat hebben dorpen en inwoners écht nodig, hoe ga je met open blik en gericht op de toekomst, een proces in); de kansen van de Omgevingwet,  juist voor dorpen en kleine kernen. 

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan alle 28 dorpen die dit jaar meedingen naar de Dorpsvernieuwingsprijs. De LVKK presenteert hun projecten en biedt een podium aan Gouden Dorpen. Actieve inwoners krijgen drie minuten spreektijd waarin zij vertellen over hun activiteiten in het dorp en dat waar ze trots over zijn.

Volg onze site en die van de LVKK (www.lvkk.nl), abonneer u op onze nieuwsbrief en noteer de dag alvast in uw agenda.