Andere tijden, andere rol van onze dorpsraden?

Andere tijden, andere rol van onze dorpsraden?

Verslag van een thema-avond

Gemeenschapshuis ‘t Luukske, Wellerlooi
3 juli 2017 van 20:00 tot 22:00

Inleiding

De gemeente Bergen kent 7 kernen en iedere kern beschikt over een eigen dorpsraad. Op vraag van een aantal dorpsraden organiseert de VKKL samen met de gemeente Bergen een thema-avond over de veranderende rol van de dorpsraad. Hiervoor zijn collega-dorpsraden uit Molenhoek en Hegelsom uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Aanleiding voor de gemeente
Wethouder Roefs verzorgt een korte inleiding over wat de insteek is van de avond. Zij geeft aan dat de gemeente met de dorpsraden in gesprek is over de onderlinge communicatie en dat men samen bekijkt wat de rol van de dorpsraden in dit geheel is. Om hierover met elkaar te spreken, wil men zich in Bergen graag laten inspireren door de gasten van vanavond. In essentie gaat het in de voorbeelden om een verschuiving van de dorpsraad als doorgeefluik met een wensenlijst, die de gemeente vervolgens moet aanpakken, naar een mee-participerende dorpsraad. Daarnaast geeft de wethouder aan dat er eind 2016 met elkaar gesproken is over de communicatie tussen gemeente en de dorpsraden. Deze avond is daar een vervolg op.

Molenhoek
Aan het begin van de presentatie van de dorpsraad van Molenhoek wordt door Jacqueline Konings en Harry Hendrix aangegeven dat de aanpak van Molenhoek past binnen de lokale context. “Ieder dorp moet zelf uitzoeken wat past bij het eigen dorp”.

Tot 2012 had de dorpsraad van Molenhoek nog een klassieke rol. Het gezicht stond naar de gemeente en de rug naar de burgers. De dorpsraad kwam tot de constatering dat dit niet de gewenste positie was. Jacqueline: “We vonden dit als dorpsraad gewoon niet leuk meer, het werd een moetje om telkens maar weer op nieuwe plannen en beleidsnotities van de gemeente te moeten reageren. We willen juist de dingen doen die we leuk vinden, waar we energie van krijgen.” De focus moest komen te liggen op de inwoners van Molenhoek en op het stimuleren van de inwoners om zelf met vraagstukken aan de slag te gaan.

In deze nieuwe positie is de dorpsraad gestart met “Molenhoek pakt aan”. Een wedstrijd waarin inwoners uit het dorp ideeën kunnen aanleveren. Deze ideeën worden vervolgens beoordeelt door een onafhankelijke jury. Het idee achter “Molenhoek pakt aan” is dat zodra inwoners de ruimte krijgen om hun eigen ideeën in te brengen, er meer draagvlak ontstaat voor het idee. Hieruit zijn de afgelopen jaren diverse projecten ontstaan. Zie onderaan deze pagina voor de powerpoint presentatie en de website van dorpsraad Molenhoek: www.dorpsraadmolenhoek.nl.

Hegelsom
Hay Aerts van dorpsplatform Hegelsom start zijn verhaal met het feit dat het dorp Hegelsom eenzelfde doel heeft als de gemeente, namelijk “Leefbaarheid”. Het hebben van eenzelfde doel zorgt ervoor dat het dorpsplatform en de gemeente (Horst a/d Maas) samenwerkingspartners zijn. Als dorp denkt men eerst met elkaar goed na over nieuwe plannen en projecten. Als die eenmaal (eensgezind!) zijn uitgewerkt, stapt men ermee naar gemeente en andere samenwerkingspartners. De praktijk laat dan zien dat goed uitgewerkte plannen met veel draagvlak altijd serieus worden genomen en de kans op realisatie groot is.

Het dorpsplatform kent ook een zeer gemengde samenstelling. Zo is de voorzitter 66 jaar, de penningmeester 47 en de secretaris 27. Daardoor bereik je makkelijker meerdere leeftijdsgroepen in het dorp. Daarnaast zijn er veel werkgroepen actief, die zich met diverse thema’s rondom leefbaarheid bezighouden, zoals het nieuwe centrumplan en het dorpsverfraaiingsplan ‘Hegga Metamorfosa’. Zie hiervoor ook: https://hegelsom.wordpress.com/.

Discussie
Na een korte pauze is het tijd voor de discussie. Deze is plenair en draait om de rol van de dorpsraden. Aan de hand van stellingen als ‘De mensen in het dorp weten precies wat ze van ons als dorpsraad kunnen verwachten‘ wordt het gesprek ingeleid. Het blijkt dat het voor een aantal kleine dorpen (Aijen en Bergen, met ieder tussen de 300 – 350 inwoners) moeilijk is om voldoende enthousiasme in het dorp te kweken voor zowel de dorpsraad alsook voor het bredere thema ‘leefbaarheid’. Verder is de dorpsraad van Nieuw-Bergen pas een jaar actief; in de grootste kern heeft het proces tijd nodig gehad voordat er een groep inwoners samenkwam om een dorpsraad te vormen. De ‘verse’ dorpsraad is direct met een vernieuwde visie aan de slag gegaan: vooral richten op het stimuleren van eigen inwoners en bijdragen aan positieve ontwikkelingen waar mensen energie van krijgen. Concluderend vonden de deelnemers de bijdragen van Molenhoek en Hegelsom erg inspirerend en waar mogelijk biedt dit perspectief om ook in eigen dorp mee aan de slag te gaan.