Kleine Kernen Krant Limburg

Vier keer per jaar verschijnt de Kleine Kernen Krant Limburg. Een krant met daarin allerlei artikelen over leefbaarheid, bewonersinitiatieven, voorbeeldprojecten en activiteiten van de VKKL, afkomstig uit Limburg én van buiten de provincie. De krant wordt opgesteld door een team van vrijwillige en professionele redactieleden op basis van bijdragen die geschreven zijn door vaste en eenmalige correspondenten.

Per post of downloaden
De krant wordt per post verstuurd naar leden en relatie van de VKKL en heeft inmiddels een bereik van 580 adressen. Daarnaast wordt de krant regelmatig gedownload en verspreid onder de leden van dorpsraden.

Kopij
De redactie is altijd op zoek naar interessante artikelen. Stuur daarom uw kopij (maximaal 600 woorden) met een goede digitale foto naar info@vkkl.nl. Vindt u het leuk om af en toe een artikel te schrijven en/of interessant nieuws te verzamelen? Misschien is deelname in het redactieteam dan iets voor u. Het team komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om de inhoud van de krant te bespreken.

Hieronder vindt u alle edities van de Kleine Kernen Krant Limburg (te downloaden als pdf-bestand).