Uitnodiging: drie Oppe koffies over succesverhalen en knelpunten van bewonersinitiatieven in Limburg.

In Limburg zijn er veel bewonersinitiatieven die zich bezighouden met samen-leven en/of samen-zorgen, variërend van huiskamerprojecten en lokale vervoersinitiatieven waarmee wijkbewoners uit hun isolement worden gehaald tot zorgcoöperaties die zelf zorgwoningen bouwen.

Wij merken dat veel van deze initiatieven verschillende barrières ervaren zoals o.a. een weerbarstig zorgstelsel en een (lokale) overheid die nog lang niet altijd oog heeft voor hun meerwaarde.

Eind 2015 is er door de tweede kamer een motie aangenomen waarin de staatssecretaris van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt gevraagd om de ervaren succesverhalen en knelpunten van burgerinitiatieven te inventariseren en vervolgens een breed gedragen agenda te presenteren om deze knelpunten aan te pakken.

Het is belangrijk om de met betrekking tot bovenstaande de Limburgse situatie in kaart te brengen. Daarom organiseren de Vereniging Kleine Kernen Limburg, Knooppunt zorgen voor elkaar Limburg en Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) in samenwerking met drie inspirerende zorg en welzijn inwonersinitiatieven drie Oppe Koffies (27, 28 en 29 November) om met elkaar in gesprek te gaan. Het delen van ervaringen en kennis rondom de succesmomenten en knelpunten staat centraal in deze gesprekken!

 

Ga naar de uitnodiging

Meld mij aan