Bestuur

Het bestuur van de VKKL bestaat uit acht leden die ongeveer 10 x per jaar bijeen komen. Bestuursleden:

  • Hay Engels
  • Ben van Essen (voorzitter a.i.)
  • Alice Frijns-Stassen
  • Johan Hoenink (penningmeester)
  • Henk Lemmen
  • Jan Jenneskens (secretaris)
  • Monique Steijvers-Van der Veer
  • Joep Kleinen