Bestuur

Het bestuur van de VKKL bestaat uit acht leden die ongeveer 10 x per jaar bijeen komen. Bestuursleden:

  • Hay Engels
  • Ben van Essen (voorzitter)
  • Alice Frijns-Stassen
  • Johan Hoenink (penningmeester)
  • Henk Lemmen
  • Rinus Janssen (secretaris)
  • Jan Jenneskens
  • Monique Steijvers-Van der Veer
  • Joep Kleinen