Lid worden?

Iedere bewonersorganisatie in Limburg die zich verbonden voelt met de vraagstukken op het platteland en/of de doelstellingen van de Vereniging Kleine Kernen Limburg kan lid worden. Daarnaast kunnen ook gemeenten en andere organisaties lid worden. Zij hebben alleen geen stemrecht in de vereniging.

Voordelen van lidmaatschap
Leden kunnen gebruik maken van de expertise van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, gratis deelnemen aan bijeenkomsten, cursussen en (pilot-)projecten en worden via de Kleine Kernen Krant Limburg en de nieuwsbrief van Kennisplatformbewoners.nl op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van leefbaarheid in de kleine kernen.

Contributie
De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt:

  • voor bewonersorganisaties € 40,-
  • voor gemeenten onder de 10.000 inwoners € 100,-
  • voor gemeenten boven de 10.000 inwoners € 150,-
  • voor instellingen en overige organisaties € 50,-

Aanmelden
Wilt u lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Limburg? Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier. Op verzoek kunnen wij u ook een aanmeldingsformulier toesturen.