Vraaggericht openbaar vervoer, wat houdt dat in?

Wensbus

In 2016 start de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in Limburg. De huidige opzet van het openbaar vervoersnetwerk zal waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de manier waarop kleine kernen bereikbaar zullen zijn in de toekomst.

 

Het afgelopen jaar is er door diverse partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het programma van eisen, de voorwaarden waaraan de nieuwe vervoerder moet gaan voldoen. Ook de VKKL heeft zich daarbij niet onbetuigd gelaten. Naast het uitwerken van een nota van uitgangspunten, die de basis vormt voor dit programma van eisen, en de samenstelling van het "LimburgNet", dat het nieuwe buslijnennet vormt, hebben we i.s.m. de provincie ook de nodige informatieavonden georganiseerd. Hieronder vindt u een kort verslag en de presentaties van de themabijeenkomst 'De toekomst van het openbaar vervoer in kleine kernen', die de VKKL in samenwerking met de Provincie Limburg heeft georganiseerd op 24 februari j.l. 

Heeft u in uw dorp of wijk plannen om met vraaggericht openbaar vervoer aan de slag te gaan, maar weet u nog niet zo goed hoe u dit aan zou kunnen pakken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via vkkl@synthese.nl of 077-3978503. 

Meer informatie over de nieuwe OV concessie en het Limburgnet kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg. Meer informatie over de Wensbus-pilot vindt u hier (let op: pdf bestand download direct).