VkkL

Bijeenkomsten

23 juni 2021

Algemene Leden Vergadering VKKL

Noteer alvast in je agenda: Woendagavond 23 juni organiseert VKKL de ALV.

Ook deze ALV zenden we weer via Livestream uit. Of er ook leden bij aanwezig kunnen zijn, zal afhangen van de dan geldende corona maatregelen.

Meer informatie volgt.

  23 juni 2021  19:30  Via Livestream  Null-Limburg

VKKL Logo groot

Naar het overzicht van bijeenkomsten