Bijeenkomsten

30 november 2019

Algemene ledenvergadering & inspiratiesessie Herbestemming Kerken = VOL!

Op zaterdag 30 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VKKL plaats. Dit jaar zijn we te gast in brasserie Elisabeth Stift te kerkraden. Zoals al enkele jaren het geval is, wordt de ledenvergadering gecombineerd met een inspiratiesessie. Dit jaar als vervolg op eerdere bijeenkomsten rond het zelfde thema: herbestemmen kerkelijk vastgoed.

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar tijdens de ledenvergadering worden voorstellen ingebracht en stemmen de leden, het hoogste orgaan van de vereniging, over de voorstellen. Een belangrijk terugkerend voorstel is het activiteitenplan voor het volgende jaar: waar gaan we als VKKL-netwerk ons in 2020 voor inzetten?

Inspiratiesessie Herbestemming Kerken

Eind 2018 hebben we in de voormalige Norbertuskerk in Horst een werksessie 'herbestemming kerkelijk vastgoed' georganiseerd, met veel enthousiaste aanwezigen. Na afloop van de bijeenkomst bleek dat VKKL als netwerk een belangrijke rol kan vervullen als het gaat om het herbestemmen van kerkgebouwen. Tevens bleek dat leden van VKKL behoefte hadden aan kennisuitwisseling en inspiratie op dit thema, en belangenbehartiging om het proces van herbestemming sneller te laten verlopen. Graag praten we jullie bij over het thema en willen we jullie geïnspireerd laten raken met betrekking tot de mogelijkheden bij het herbestemmen van kerken. Hiervoor nodigen we initiatiefnemers uit die bezig zijn (geweest) met het herbestemmen van een kerkgebouw.

Inhoud van de inspiratiesessie

In de werksessie eind 2018 stond de brochure "de kerk is toch van de gemeenschap" centraal. Dit jaar staan we stil bij de vraag "hoe gaan we de samenwerking vormgeven?"

  • ​Allereerst laten we de gastheren van het voormalige klooster Elisabeth Stift aan het woord
  • We krijgen uitgelegd welke ontwikkelingen er landelijk gaande zijn met betrekking tot herbestemming van kerken, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van kerkenvisies
  • We krijgen uitgelegd hoe ze in Noord-Brabant de samenwerking op provinciaal niveau aan het vormgeven zijn
  • We gaan in kleine groepen met elkaar het gesprek aan waarbij we initiatieven uitnodigen die bezig zijn (geweest) met het herbestemmen van een kerk
  • We sluiten af met een rondleiding over het voormalige kloostercomplex Elisabeth Stift

Programma en aanmelden

09.00 - 09.30 | Inloop
09.30 - 10.15 | Algemene Ledenvergadering VKKL
10.30 - 10.45 | Opening inspiratiesessie Herbestemming Kerken
10.45 - 11.05 | Presentatie Elisabeth Stift over hun herbestemmingsproces
11.05 - 11.15 | Toelichting VKKL over de gezette stappen sinds december 2018
11.15 - 11.35 | Presentatie samenwerking kerken in Noord-Brabant
11.35 - 12.35 | Interactief: hoe moet samenwerking eruit zien? Hoe hebben andere initiatiefnemers dit aangepakt?
12.35 - 13.00 | Rondleiding door Elisabeth Stift
13.00              | Lunch + Napraten

Helaas is de bijeenkomst vol! Mocht je toch graag informatie ontvangen over de bijeenkomst, laat dit dan weten via: k.relouw@vkkl.nl 

KLIK HIER OM NAAR HET AANMELDFORMULIER TE GAAN

  30 november 2019  09.00 - 13.00 uur  Kerkrade - Brasserie Elisabeth Stift, Hammolenweg 7, 6466 XT  Zuid-Limburg  woonzorgelisabethstift.nl/  k.relouw@vkkl.nl

Elisabeth stift

Naar het overzicht van bijeenkomsten