VkkL

Bijeenkomsten

16 november 2020

Algemene Ledenvergadering VKKL

Met als thema:

Vrijwilligers behouden in tijden van Corona

Doe je met ons mee?

De ALV zal dit jaar vanwege de corona maatregelen in digitale vorm plaatsvinden. Het 'officiële gedeelte' van de ALV wordt gevolgd door een webinar. Het thema is dit jaar 'Vrijwilligers behouden in tijden van Corona'.

In een soort van talkshow setting gaan een viertal sprekers met elkaar én onze leden het gesprek aan over het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk; nu in tijden van corona en de nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De sprekers zijn:

Joep Kleinen, voorzitter Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL).
Wim van Hest, bestuurslid van Nederland Zorgt voor Elkaar en adviseur van Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland.
Ruud van Eeten, directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg.
Jo Dohmen, voorzitter van Volontario, de Steinse manier van waarderen van vrijwilligers.

Alle leden hebben inmiddels een mail met daarin de uitnodiging en agendastukken ontvangen. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan even contact op met het secretariaat via secretariaat@vkkl.nl. Zie ook onderstaande uitnodiging.

 

 

  16 november 2020  20:00  Digitaal als webinar  Null-Limburg  secretariaat@vkkl.nl

DSC_0009

Naar het overzicht van bijeenkomsten