VkkL

Bijeenkomsten

19 mei 2020

Digitale Oppe Koffie gemeenschapsaccommodaties en corona

Op 19 mei organiseert VKKL een digitale Oppe Koffie voor bestuurders van gemeenschapsaccommodaties.  

Inhoud

De Oppe Koffie heeft twee onderwerpen, die in een aparte sessie worden besproken, namelijk:

  1. Gemeenschapsaccommodaties en financiën in tijden van corona
  2. Gemeenschapsaccommodaties, hoe en wanneer kunnen ze weer open?

Gemeenschapsaccommodaties en financiën in tijden van corona

Het coronavirus heeft grote financiële gevolgen voor gemeenschapsaccommodaties. Door de gedwongen sluiting, hebben ze geen bron van inkomen. In sommige gevallen lopen de kosten wel door. Denk hierbij aan het betalen van huur (mits niet uitgesteld), personeelskosten of andere kosten zoals belasting. Daarnaast geven besturen door de provincie aan nog niet inzichtelijk te hebben wat de precieze financiële schade is of gaat zijn als gevolg van corona. In deze sessie geven we graag concrete handvatten hoe de omzetderving inzichtelijk te maken, hierover het gesprek aan te gaan met gebruikers en de gemeente én is er ruimte om vragen te stellen en kennis uit te wisselen met andere bestuurders van gemeenschapsaccommodaties.

Gemeenschapsaccommodaties, hoe en wanneer kunnen ze weer open?

Naast de financiële gevolgen, bereiden gemeenschapsaccommodaties zich voor op een (gedeeltelijke) heropening. Wanneer de gemeenschapsaccommodaties weer open kunnen, is op dit moment nog niet geheel duidelijk maar naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juni. Daarom is het belangrijk om na te denken over de periode dat de deuren weer open mogen: moet je een protocol opstellen om met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM weer open te kunnen? Hoe zorg je voor voldoende hygiëne en veiligheid? Voelen vrijwilligers zich nog 'veilig' om hun vrijwilligerswerk uit te voeren? Heeft het uberhaupt  zin om de deuren te openen als er nog maar een beperkt aantal bezoekers mag komen? In deze sessie gaan we antwoorden zoeken op deze vragen en andere vragen die aan bod komen.

Aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan één of beiden sessies? Geef je dan snel op! Het is mogelijk om maximaal per sessie één bestuurder af te vaardigen. Let op: als vanuit jouw gemeenschapshuis twee personen deelnemer (een bij sessie 1 en een bij sessie 2) dan moet je twee maal het formulier invullen!

Ongeveer 1 week voor de Oppe Koffie ontvang je per mail een link naar sessie 1 of sessie 2

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN
 

 

  19 mei 2020  15.30 - 17.00 uur  Op het wereld wijde web - Microsoft Teams  Noord-Limburg  www.vkkl.nl  k.relouw@vkkl.nl

Koffie

Naar het overzicht van bijeenkomsten