Bijeenkomsten

22 mei 2019

inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen en landschap LEADER

LEADER Zuid-Limburg is een initiatief dat de leefbaarheid in kleine kernen wil vergroten. U bent van harte uitgenodigd om ook uw plannen en ideeën hierover te delen met andere deelnemers en leden van de LEADER-commissie.

Dorpsraden, verenigingen, burgers en ondernemers die samen werken aan de leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap kunnen rekenen op ondersteuning van LEADER Zuid-Limburg. Er wordt kennis, ervaring en het netwerken beschikbaar gesteld en vernieuwende projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Laat u inspireren en informeren over de mogelijkheden van het LEADER programma!

 

Programma 

19.00 uur | Ontvangst met koffie en vlaai
19.05 uur | welkom namens LEADER Zuid-Limburg
19.35 uur | de ziel van LEADER, een ontdekkingstocht onder leiding van Bart Pastoor
20.30 uur | korte pauze
20.45 uur | Inspiratietafels
21.45 uur | afsluiting en borrel


Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar wmj.fredrix@prvlimburg.nl 

 

 

 

 

 

  22 mei 2019  19.00 - 21.45 uur  Houthem-St. Gerlach - Zalencentrum De Holle Eijk, Baron de Selysstraat 4, 6301 JZ  Zuid-Limburg  www.leaderzuidlimburg.nl  wmj.fredrix@prvlimburg.nl

LEADER

Naar het overzicht van bijeenkomsten