VkkL

Bijeenkomsten

23 januari 2020

kennisbijeenkomst ouderen thuis in de wijk

"Als je weet dat je in je dorp oud kunt worden, dan geeft dat rust" Wie actief is in zijn buurt, komt mensen tegen van verschillende generaties. Zeker ook ouderen. Heb jij je al eens afgevraagd wat het betekent om ouder te worden en te zijn in jouw wijk of dorp? En wat betekent dit voor jouw buurtinitiatief? Hoe kunnen we samen met die ouderen ervoor zorgen dat ze zich thuis (blijven) voelen in hun wijk of dorp?

Samen met ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo organisereert Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) de bijeenkomst op 23 januari in Roermond. Onder de naam 'thuis in deze tijd' houden de ouderenfondsen zich al een aantal jaren bezig met ouder worden in de wijk. Via onderzoek, gesprekken en projecten ontdekten zij dat de beeldvorming rondom ouder worden en ouderdom soms er stereotiep is, wat participatie in de weg staat. Ook merkten ze dat er weinig acceptatie van ouderdom is. Een realistische kijk op wat ouder worden is, kan handvatten bieden voor betere samenwerking in wijken en dorpen.

Tijdens de kennisbijeenkomst 'ouderen thuis in de wijk' nemen twee onderzoekers namens stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo je mee in wat zij leerden over ouder worden en oud zijn. Jouw praktijkervaring met buurtinitiatieven biedt daarbij een prachtige reality check: herken je in jouw wijk of dorp deze bevindingen en hoe ga jij hiermee om? We bekijken met elkaar wat dit betekent voor de manier waarop ouderen het initiatief nemen en met anderen samenwerken. Wat kan helpen ouderen zich thuis te laten (blijven) voelen in jouw wijk of dorp?

Programma

16.30 uur | Inloop
17.00 uur | Deel 1: Presentatie Ouderen thuis in de wijk
18.15 uur | Soep en broodjes
18.45 uur | Deel 2: wat betekent dit voor mij, voor de ouderen in mijn wijk en voor mijn buurtinitiatief?
20.00 uur | Afronding
20.30 uur | Napraten met een drankje

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van KNHM. KLIK HIER OM AAN TE MELDEN


  23 januari 2020  16.30 - 20.00 uur  Roermond - De Vlonder, Florasingel 38  www.knhm.nl  info@knhm.nl

Ouderen-thuis-in-de-wijk

Naar het overzicht van bijeenkomsten