Bijeenkomsten

5 november 2018

masterclass publieke- en onderlinge verantwoording

Op maandag 5 november vindt de eerste Masterclass (in een reeks van drie) plaats over onderlinge- en publieke verantwoording. De masterclasses zijn onderdeel van een groter project dat is geïnitieerd door de Provincie Limburg, Universiteit van Maastricht, Gemeente Peel en Maas, Synthese en VKKL en gaat over hoe inwonersinitiatieven verantwoording afleggen aan de omgeving (onderling verantwoording) en aan subsidieverstrekkers (publieke verantwoording).

In veel gemeenten ontwikkelen bewoners- en burgerinitiatieven nieuwe praktijken op onder meer het terrein van zorg, wonen, groen en vervoer. In deze ontwikkeling stuiten initiatieven op eisen voor publieke verantwoording (over besteding van middelen, inhoud van plannen, normen voor kwaliteit etc.) aan formele instanties zoals een gemeente of een inspectie. Ook medeburgers stellen vragen bij deze initiatieven waardoor bewonersinitiatieven ook verantwoording moeten afleggen aan hun sociale omgeving, ook wel onderlinge verantwoording genoemd.

Het project heeft als doel de verantwoordingsobstakels voor inwonersinitiatieven weg te nemen, de relatie tussen de initiatieven en hun omgeving en de initiatieven en subsidieverstrekkers te versterken. Naast het onderzoek, waar ongeveer 8 inwonersinitiatieven onder de loep worden genomen, worden er drie masterclasses georganiseerd. Tijdens deze masterclasses wordt geprobeerd de complexiteit van verantwoording te verhelderen en beter te begrijpen. De masterclasses zijn bedoeld voor mensen die zich met anderen willen verdiepen in de achtergronden van verantwoording zodat ze met behulp van opgedane inzichten kunnen werken aan experimenten en pilots om de huidige verantwoordingscultuur te verbeteren.

De eerste masterclass vindt plaats in de Graasj Roermond en zal o.a. in gaan op de vragen 'wanneer en waarom is verantwoording ontstaan?' 'hoe komt het dat de huidige verantwoordingscultuur zo technisch en bureaucratisch is geworden? en 'wat is de relatie tussen ontwikkelingen in de lokale democratie en verantwoordingsvragen?'

 

Ben je als inwonersinitiatief bezig met verantwoording afleggen aan de omgeving en financiers en herken je de genoemde dilemma's zoals hierboven geschetst? Meld je dan aan door een mail te sturen naar guidovanenckevort@gmail.com 

  5 november 2018  18.00 - 22.00 uur  Roermond - De Graasj, Knevelsgraafstraat 21  Zuid-Limburg  guidovanenckevort@gmail.com

Degraasj_logo

Naar het overzicht van bijeenkomsten