VkkL

Bijeenkomsten

6 juni 2017

Oppe Koffie: Hoe financier ik mijn initiatief?

De woonzorgvoorziening Elisabeth Stift was gastlocatie voor de Oppe Koffie rondom het thema: Hoe financier ik mijn (zorg)initiatief? Tijdens de dag waren Koen van Vliet (expert crowndfunding) en Kristel Ashra (oranjefonds) aanwezig om een verhaal te houden over deze twee populaire financieringsmogelijkheden.

N.a.v. de Oppe Koffie bij Elisabeth Stift in Kerkrade een aantal tips met betrekking tot de vraag: Hoe financier ik mijn (zorg)initiatief?

Crowdfunding

 • Crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een grote groep mensen en/of organisaties een relatief klein bedrag inlegt, de handen uit de mouwen steekt of materieel bijdraagt. Zo maken alle supporters samen met u een project mogelijk. Crowdfunden betekent dat u met een aansprekende campagne een zo breed mogelijk publiek enthousiast maak voor het project. 
 • Hoewel het u in eerste instantie waarschijnlijk te doen is om het ophalen van geld heeft crowdfunding het bijkomende voordeel dat u een grote groep mensen aan uw initiatief weet te binden. Crowdfunding is daarom ook een goede eerste stap om daarna aan gemeente, subsidiegevers en andere geldschieters te laten zien dat er draagvlak is voor uw initiatief. 
 • Crowdfunden gebeurt vooral online, bedenk u vooraf of dit geschikt is voor uw doelgroep. Wellicht werkt een fysieke geldmeter op het dorpsplein nog veel beter dan een onlinecampagne.
 • Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor bewonersinitiatieven

 Oranje Fonds

 • Het Oranje Fonds bevordert sociale verbinding in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar, zorgen ze voor elkaar en krijgen meer mensen de kans om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets bij wil dragen aan de sociale verbinding in de samenleving. Het Oranje Fonds creëert, onderhoudt en vergroot sociale verbinding door initiatieven te financieren, te belichten, te versterken en te vernieuwen.
 • Meer informatie over het Oranje Fonds

Andere fondsen

Sociale Agenda Provincie

 • Het doel van de Sociale Agenda Limburg is om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie van Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland te hebben ingelopen. Het realiseren van deze trendbreuk vraagt een andere opstelling en werkwijze dan eerder gebruikelijk was. Daarom heeft gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen de ‘Aanpak Experimenten Sociale Agenda Limburg’ gelanceerd. Het is geen gebruikelijke regeling, de Provincie wil namelijk naast de rol van subsidiegever vooral ook andere rollen zoals verbinder, kennismakelaar of facilitator vervullen. Zodat gemeenten, georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers en kennisinstellingen in onderlinge samenwerking koers zetten naar een sociaal en vitaal Limburg.
 • Meer informatie over de sociale agenda.

ANBI status

 • Voor een aanvraag bij sommige fondsen is het een voorwaarde dat u initiatief een ANBI status heeft. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • Meer informatie over ANBI vindt u op de site van de Belastingdienst.

 Ondersteuning bij fondswerving

 • U heeft goede ideeën, maar u ziet in het subsidielandschap door de bomen het bos niet meer? Dan is wellicht de inzet van een fondswerver een oplossing. Deze persoon kan op basis van uw wensen een plan maken (en uitvoeren) voor het ophalen van subsidies bij fondsen die voor uw initiatief geschikt zijn. Fondswervers werken vaak op no-cure-no-pay-basis en vragen dan bijvoorbeeld een percentage van het geworven bedrag. 
 • Een van de fondswervers waar VKKL vaker mee werkt is Monique Janssen van JEMO Steunt. Meer info over JEMO Steunt. 

  6 juni 2017  Kerkrade  Zuid-Limburg  www.nieuwewebsitevkklspiratoknooppunt.nl  e.koenen@synthese.nl

VkkL

Naar het overzicht van bijeenkomsten