Bijeenkomsten

31 oktober 2018

oppe koffie 'inwoners investeren in eigen dorp'

De tijd dat inwonersinitiatieven en dorpen volledig afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies en stimuleringsfondsen om inkomsten te genereren voor de verbetering van de eigen leefomgeving, zijn voorbij. Zo bleek ook uit de Oppe Koffie 'inwoners investeren in eigen dorp'. De aanwezigen gingen met elkaar het gesprek aan over manieren om geld te genereren wat geïnvesteerd kan worden in eigen dorp en werden hierbij geïnspireerd door Stichting HeggaFonds Hegelsom, DorpsOntwikkelingsFonds (DOF) Blitterswijck en DorpsOverleg Kessel (DOK)

DOK

Ger de Vlieger vertelt enthousiast over de situatie in Kessel Kessel-Eik. DOK behartigt de belangen van inwoners van de beiden dorpen richting gemeente en treedt op als vraagbaak voor inwoners die initiatief willen nemen om het dorp te verbeteren. In de presentatie wordt duidelijk dat 'investeren in eigen dorp' niet alleen om geld gaat. Het gaat namelijk ook om draagvlak en betrokkenheid. Als dat geborgen zit en inwoners zijn bereid om mee te werken aan een mooi dorp, dan komt het met het geld vaak ook wel goed. Deze sociale betrokkenheid zit in Kessel en Kessel Eik wel goed. Inwoners dragen ideeën aan en voeren deze ideeën zelf uit, eventueel met ondersteuning van DOK. Dit is belangrijk om de initiatiefnemers betrokken te houden. 

Verder zoekt DOK wel naar mogelijkheden om middelen te genereren. Voorbeeld hiervan is Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik. Het bestuur van deze stichting geeft leiding aan twee ZZP-ers en 40 vrijwilligers die wekelijks aan ongeveer 35 deelnemers een mooie dagbesteding bieden. Door de inzet van veelal vrijwilligers wordt voor de gemeente een kostenbesparing gerealiseerd. Het bestuur van DOK is in overleg met de gemeente om te bekijken of deze kostenbesparingen terug geïnvesteerd kunnen en mogen worden in het dorp.

 

 

DOF

 

Sjaak Sluiters, bestuurslid van DOF, vertelt over de oprichting en doelstelling van DOF. Het fonds werkt samen met dorpsraad Blitterswijck en samen hebben ze als doel het ondersteunen en stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven. Stichting DOF brengt een dorpsjournaal uit waar abonnees 18 euro per jaar voor betalen.  Verder betalen commerciële partijen (niet zijnde verenigingen en stichtingen uit het dorp) een bedrag om reclame te maken in het dorpsjournaal. Deze inkomsten bij elkaar opgeteld komen in het Dorpsontwikkelingsfonds. Het fonds keert de middelen vervolgens uit aan initiatiefnemers uit het dorp die een aanvraag indienen. Het bestuur behandelt de aanvragen onafhankelijk op punten als het algemeen belang van het dorp, uitvoerbaarheid van het project, cofinanciering, draagvlak en duurzaamheid. Zodoende zijn er al middelen toegekend aan een speelvoorziening, inrichting van het gemeenschapshuis, kleedlokalen van de voetbalclub, muziekavond voor de Fanfare, een ontmoeting- en leespunt en een dorpsommetje.

 

 

Stichting HeggaFonds
In Hegelsom zijn ze begonnen door met vrijwilligers plaatselijke zaal DeBije op te knappen, zo vertelt Jan van de Sterren. Na succesvolle afronding hiervan waren de vrijwilligers van mening dat dit een vervolg moest krijgen. Samen met het dorp zijn ze een toekomstvisie op gaan stellen. De kaart van Hegelsom werd erbij gepakt en willekeurige adressen werden geselecteerd om met mensen een interview af te nemen over hun Hegelsom. Uitkomsten hiervan waren herkenbare grensposten bij iedere ingang van het dorp, groenvoorzieningen aanpakken en een nieuw centrumplan. Om initiatieven financieel te kunnen ondersteunen werd Stichting HeggaFonds opgericht. Er zijn donaties gedaan in dit Fonds en het Stichtingsbestuur is hard aan het werk om nog meer bekendheid te krijgen in het dorp. 

Groepsgesprek

Na de inspirerende presentaties, gingen de aanwezigen met elkaar het gesprek aan over hun lokale situatie en hoe ze investering in eigen dorp mogelijk proberen te maken. Zo was dorpscoöperatie America aanwezig. De coöperatie heeft 6 activiteiten onder zich en het bestuur zorgt voor de administratieve handelingen zodat de vrijwilligers zich alleen met de activiteiten bezig hoeven te houden. In Kronenberg is het bestuur van de dorpsraad enige tijd geleden gestopt en heeft een geheel nieuw bestuur de taken overgenomen. Het leefbaarheidsfonds van Kronenberg is goed gevuld maar er komen weinig aanvragen binnen. Dorpsraad Castenray is op dit moment bezig met herbestemmen van het schoolgebouw. Er worden woningen in gebouwd en er komt een ontmoetingskamer. Irene Janssen noemt zich gelukslobbyist en coacht politici, ondernemingen en inwonersinitiatieven bij het verwoorden en uitdragen van hun droom: "geluk kun je meten. In welvarende landen is het geluk vaak hoog. Dorpsinitiatieven die écht iets betekenen voor hun omgeving, zullen dit beamen".

Koffie 3Koffie 2Koffie 1

 


  31 oktober 2018  19.00 - 21.30  Hegelsom - Zaal DeBeije, Pastoor Debijestraat 6  Noord-Limburg  www.vkkl.nl  k.relouw@vkkl.nl

Een Kopje Koffie

Naar het overzicht van bijeenkomsten