Bijeenkomsten

6 december 2018

oppe koffie: oud worden in eigen dorp; ontmoeting, hoe stimuleer je dat?

Op donderdag 6 december vond in MFA Haaze-Hoof in Ospel een Oppe Koffie plaats. Thema van de Oppe Koffie was oud worden in eigen dorp, waarbij dieper in werd gaan op het gedeelte ontmoeting.

Drie initiatieven vertellen op welke manier ze ontmoeting tot stand proberen te brengen, wat hierbij van belang is en wat hun dromen zijn voor in de toekomst.

Het Ospels-steunpunt

Oprichting van het steunpunt in Ospel (en de andere kernen van gemeente Nederweert) vond plaats in 2015. De steunpunten spelen in op de behoefte van inwoners om een laagdrempelig informatieloket te hebben voor informatie omtrent gezondheid, werk, wonen, dagbesteding en voorzieningen. Inwoners van Ospel kunnen binnen lopen voor gewoon een praatje en een kop koffie. Vaak komen tijdens het koffiemomentje vragen van inwoners naar boven en kijken de vrijwilligers wat ze kunnen betekenen. Ook zijn er dan professionals aanwezig waar de vrijwilligers naar door kunnen verwijzen. Dit werkt, maar het blijft lastig om vraagverlegenheid volledig weg te nemen, ook omdat de hulpvrager de vrijwilligers vaak persoonlijk kent. Ook is niet iedereen bekend met het steunpunt en vormt het dus een uitdaging om naamsbekendheid te krijgen.

Toch merkt het steunpunt dat ze voor veel mensen wat kunnen betekenen. Het succes meten ze dan ook niet met cijfers, maar met mooie verhalen. Iedere inwoner die 'gewoon' een goed gesprek heeft gehad of die is geholpen, is een succes. Droom van het Steunpunt is om over vijf jaar een open huis te hebben gerealiseerd waarbij de inwoners van Ospel elkaar ondersteunen. Hierbij mag het bereik nog groter worden, is de droom om meer jongeren binnen te krijgen én dat er nog wat meer activiteiten georganiseerd worden.

IMG_0149

Inloop de Gunnerij Nederweert

De Gunnerij is een open inloopcafé in Nederweert. Naam de Gunnerij is ooit bedacht omdat er een wens bestond om inwoners van Nederweert een plek te gunnen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoeting proberen de vrijwilligers actief te stimuleren door bekendheid te geven aan de ontmoetingsplek en door ruime openingstijden te hanteren. De Gunnerij is namelijk van maandag tot en met zaterdag geopend. De achterliggende gedachte is dat één keer per week iemand ontmoeten er niet voor zorgt dat mensen minder eenzaam zijn. Het is niet altijd even druk in de Gunnerij, maar er is wel altijd leven: mensen komen een praatje maken, drinken koffie en spelen een spel kaarten. Hierbij is altijd een vrijwilliger aanwezig.

IMG_0150

Luuëkerpark, wijkraad Leuken

Leuken is een zogenaamde stadswijk in Weert. Oorspronkelijk was het een los dorp, maar door de grootschalige na-oorlogse uitbreidingen met woonwijken is Leuken aan Weert vastgegroeid. De wijkbewoners noemen Leuken dus ook een dorpswijk in een stad. Het voormalige sporthalgebied op Leuken lag er vanaf ongeveer 2014 troosteloos en verlaten bij. De gemeente vroeg aan de wijkraad of zij mogelijkheden zagen om dit terrein op te knappen. Deze kans heeft de wijkraad met beide handen aangegrepen. Vandaag de dag ligt er een prachtig park waar inwoners van de wijk elkaar ontmoeten en recreëren. Het park heeft een beweegtuin, moestuinen (die wijkbewoners kunnen huren voor de periode van een jaar), er vindt een wijkfeest plaats en inwoners onderhouden het park tijdens NL Doet. 

Toen de vraag van de gemeente aangekomen was, is er vanuit de wijkraad een initiatiefgroep opgericht.  De initiatief ging op zoek naar waar de wijk behoefte aan had. Er werden brievenbussen geplaatst waar ideeën aangedragen konden worden. Hierna zijn nog een aantal brainstormsessies georganiseerd over de invulling van het braak liggend terrein. Er werd een totaalbeeld geschetst met daarop alle ideeën. De ideeën werden alleen gerealiseerd als de indieners mee wilden werken aan de realisatie van het idee. De wijkbewoners gingen zich verantwoordelijk voelen voor hun ideeën en gingen in de wijk op zoek naar meer draagvlak. Inwoners gingen zich vertegenwoordigen in werkgroepen. Communicatie vond plaats via Facebook, Whatsapp-groepen en via mond-tot-mond gesprekken.

IMG_0152

Groepsgesprek

Tijdens het groepsgesprek wordt een ronde gedaan waarbij initiatieven zich voorstellen. Zo herkent Swalmen zich in de presentaties en geven ze aan dat het lastig is om mensen in het dorp te bereiken en bekendheid te geven. Wat hen heeft geholpen is de bibliotheek als middel inzetten waarbij peuters worden voorgelezen waardoor ook ouders / ouderen elkaar ontmoeten. In Stramproy is een bloeiende ouderenvereniging die veel activiteiten organiseert, waardoor het voor Sociaal Platform Stramproy lastig is te bepalen wat ze wel en niet zouden moeten doen (om niet in elkaars vaarwater te komen). In gemeente Leudal is een visie op ontmoeting ontwikkeld. Leudal kent 16 kernen en iedere kern heeft zijn eigen initiatieven. De gemeente moet deze initiatieven ruimte geven en hierbij aansluiten. de leefbaarheidscoördinator van gemeente Nederweert sluit hierbij aan door te zeggen dat ze het college geregeld een tour laat maken door de kernen om te zien welke initiatieven er allemaal zijn. Als laatste wordt er nog gesproken over 'oud worden in eigen dorp', omdat de vraag zich voordoet hoe dit mogelijk gemaakt kan worden? Veel ouderen trekken weg uit de kleinste kern om in het grotere naastgelegen dorp te gaan wonen. Er zijn al dorpen die zich hiermee bezig houden, zoals Ven-Zelderheide, Heibloem, Ell.

IMG_0148

Conclusie en tips

  • Sluit aan bij natuurlijke ontmoetingsplekken binnen de gemeenschap. Hierdoor weten mensen de ontmoetingsplek eerder vinden;
  • Zorg voor zo veel als mogelijk aan mond-tot-mond reclame, hierdoor heb je een groot bereik;
  • Zorg voor soepele en ruime openingstijden. Alleen als gemeenschappen elkaar vaak kunnen ontmoeten kan eenzaamheid tegen worden gegaan;
  • Zet sleutelfiguren uit de wijk in voor het verbreden van het bereik van je initiatief
  • Organiseer een grote activiteit (zoals een buurt- of wijkfeest) in nabijheid van het initiatief om nieuwe mensen kennis te laten maken met het initiatief;

 

 

 

 

 

 


  6 december 2018  19.00 - 21.30  Ospel - MFA Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3. 6035 AS  Noord-Limburg  www.vkkl.nl  k.relouw@vkkl.nl

Haaze-hoof ospel

Naar het overzicht van bijeenkomsten