VkkL

Bijeenkomsten

23 november 2019

plattelandsparlement 2019

Op zaterdag 23 september vindt de achtste editie van het nationale PlattelandsParlement plaats, dit jaar in Venhorst. Het programma is in grote lijnen klaar; vier Kamerleden zullen aanwezig zijn en veel mede initiatiefnemers hebben zich al aangemeld. Het is dus een uitgelezen kans om interessante contacten en inspiratie op te doen!

Thema's

Het Plattelandsparlement kent dit jaar vijf thema's. Deze thema's zijn als volgt:

  • Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?
  • Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief?
  • Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen?
  • Wat is de rol en organisatiewijze van onze dorpsorganisatie?
  • Welke kansen biedt de Omgevingswet?

Aanmelden

Het PlattelandsParlement vindt plaats in Gemeenschapshuis de Horst, St. Josephplein 14, 5428 GL Venhorst. KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

  23 november 2019  Venhorst  www.lvkk.nl

PP2019.SaveTheDate.jpgbeeld

Naar het overzicht van bijeenkomsten