VkkL

Bijeenkomsten

23 november 2019

plattelandsparlement 2019

Noteer alvast in je agenda: plattelandsparlement 23 november 2019 in Venhorst. Deze dag staat in het teken van inwonersinitiatieven op alle gebieden. Er worden workshops gegeven en er is ruimte om kennis uit te wisselen met andere initiatiefnemers.

Thema's

Het plattelandsparlement wordt vormgegeven rondom vijf thema's: dorpsondersteuners, dorpsorganisatie, kringlooplandbouw, herbestemming en omgevingswet. Het precieze programma wordt bekend gemaakt eind september. Vanaf dan is het ook mogelijk om je in te schrijven.

 

  23 november 2019  Venhorst  www.lvkk.nl

PP2019.SaveTheDate.jpgbeeld

Naar het overzicht van bijeenkomsten