VkkL

Bijeenkomsten

21 februari 2019

provinciaal politiek debat

De zelfredzame en ondernemende burger, de Provincie als netwerkmakelaar en de Maatschappelijke Organisaties (zoals VKKL en haar leden) als expertisecentra.

Op 20 maart 2019 vinden er Provinciale Staten verkiezingen plaats. Alle stemgerechtigden kiezen op die dag wie ze als vertegenwoordiger zouden willen zien in de Provinciale Staten. Om de meningen van de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen inzichtelijk te maken en te horen welke visie ze hebben op de toekomst van Maatschappelijke Organisaties (MO's), hebben de MO's gezamenlijk debat georganiseerd.

Alle leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om naar het debat te komen en om (middels een Pubquiz) ook echt deel te nemen! Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@famnetwerk.nl 

 

 

  21 februari 2019  19.00 - 21.30 uur  Roermond - Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL  Midden-Limburg  www.vkkl.nl  info@famnetwerk.nl

Naar het overzicht van bijeenkomsten