VkkL

Bijeenkomsten

24 januari 2019

provinciale bijeenkomst kerkenvisie 

Op donderdag 24 januari organiseert Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een provinciale bijeenkomst kerkenvisie. De bijeenkomst is bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie: inwonersinitiatieven, vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om een integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt een kerkenvisie nu precies in? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Hier wordt verder op ingegaan op 24 januari

Programma

De bijeenkomst vindt plaats in Domini te Venlo. Het programma is als volgt

9:00 - 9:30 uur    | Ontvangst
9:30 - 10:00 uur  | Welkomstwoord en Introductie
10:00 - 11:00 uur| Sprekers
11:00 - 11:30 uur| Pauze
11:30 - 12:30 uur| Workshops
12:30 - 13:30 uur| Netwerklunch

Aanmelden

Aanmelden is gratis en kan via de website van Sam-Limburg.

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

  24 januari 2019  09.00 - 13.00 uur  Venlo - Domani, Dominicanenplein 15, 5911 KN  Noord-Limburg  www.sam-limburg.nl

Norbertuskerk

Naar het overzicht van bijeenkomsten