Bijeenkomsten

21 juni 2018

Spil in de WIjk 2018

Dagelijks zijn vele Limburgers (professionals en vrijwilligers) aan de slag in uw wijk of dorp om iedereen te helpen. Bijvoorbeeld rond school, voor onze gezondheid of bij het schoon en veilig houden van onze omgeving. Veel van hen leveren goed werk. En… er zitten vaak bijzondere mensen bij die echte sleutelfiguren zijn in onze wijken en dorpen. Zij staan midden in de wijk. Zij weten wat er speelt, voelen zich in de volle breedte verantwoordelijk voor het wel en wee van mensen. Zij leggen contacten in de wijk en binnen organisaties om mensen bij elkaar te brengen en op weg te helpen. Zij benoemen problemen, zij spreken mensen aan om in actie te komen en zij ondersteunen uw wijk of dorp daarbij. Zij maken het verschil!  Kent u zulke mensen? Naar deze Limburgerszijn wij op zoek want ze zijn uw ‘spil in de wijk’.

Deze mensen willen wij in het zonnetje zetten. Wij willen deze toppers op 21 juni 2018 bij elkaar brengen in een ontmoeting en inspireren om een nog betere spil in de wijk te worden. We denken dat zij in samen de beste praktijken op tafel kunnen leggen, dat zij voorstellen kunnen doen waar wij allemaal profijt van hebben. Voorstellen die topprioriteit verdienen bij beleidsmakers en bestuurders.  De beste voorstellen krijgen brede steun, dat kan anderen inspireren om ook tot een professionele ‘spil in de wijk’ door te groeien. Wij zijn er van overtuigd dat de meeste kennis te halen valt vanuit de praktijk, dicht bij alle mensen die samenwerking zoeken. Bij de mensen die de èchte positieve doeners zijn.

Aanmelden 
Aanmelden kan via de volgende link: 
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/spil_in_de_wijk_netwerkconferentie_2018 Kies hierbij optie 1: Spil in de Wijk. 

Programma
8.30 uur ontvangst en intake
9.10 uur opening, welkomstwoord en inhoudelijke aftrap (centraal)
9.40 uur mededelingen en go (centraal)
9.45 uur eerste ronde workshops (1,5 uur), kies maar: 12 x parallelle sessie
11.15 uur oppepper, mini break
11.30 uur tweede ronde workshops (1,5 uur), kies maar: 12 x parallelle sessie
13.00 uur netwerklunch, speciale fotostudio, wensboom, infomarkt, interviews
14.00 uur doorstart (centraal)
14.15 uur derde ronde workshops (1,5 uur), kies maar: 12 x parallelle sessie
15.45 uur energizer, relaxed break
16.15 uur inhoudelijke reflectie door spreker (centraal)
16.45 uur resultaten en dankwoord
17.00 uur netwerkborrel
18.00 uur uitzwaaien!

Image


  • 0022
  • Spil in de wink

  21 juni 2018  09:00  Limbricht - Kasteel Limbricht  Zuid-Limburg  www.spilindewijk.nl  j.relouw@vkkl.nl

0022

Naar het overzicht van bijeenkomsten