Bijeenkomsten

2 juli 2022

VKKL Inspiratie Festijn

We gaan jullie eren op het allereerste VKKL Inspiratie Festijn! Zien we jou ook?

Aanmelden voor ons VKKL Inspiratie Festijn? Klik dan hier!

VKKL ondersteunt initiatieven van bewoners ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Dit doen we door activering, advisering en belangenbehartiging.

Daarom vindt dit jaar het allereerste VKKL Inspiratie Festijn plaats! Het doel is alle belanghebbende van gemeenschapshuizen in Limburg met elkaar in contact te brengen.

Tijdens deze dag gaan we jullie eren! Inspireren, informeren en van elkaar leren!

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij een gemeenschapshuis, dus de beheerders, bestuurders, vrijwilligers, gebruikers, ambtenaren, beleidsmedewerkers, als ook de (startende) bewonersinitiatieven!

Wat kunnen jullie verwachten?

 

Organisatie & vrijwilligers

➕ Aad Overvliet van HelpLoket beantwoordt vragen over verzekeringen (tot 2 uur).
➕ Yvette Cornielje van Jeugdwerk Limburg beantwoordt vragen over organisatie en vrijwilligers.

➕ Devin Lemmens en Laura Tegels van Jongeren Netwerk Limburg beantwoorden vragen over het betrekken van jongeren en activeren van jongeren zowel in het gemeenschapshuis als het gemeentehuis (jongerenraad).

➕ Ton Ory van VKKL beantwoordt vragen over wet- en regelgeving.

➕ Joep Kleinen van VKKL beantwoordt vragen over bestuur & vrijwilligers.

 

Verduurzamen

➕ Hennie ter Haar en Juul van Cruchten van Huis voor de Sport beantwoorden vragen over het verduurzamen van verenigingsgebouwen.
➕ Andre Scheffer van de Woonwijzer winkel beantwoordt vragen over duurzame oplossingen en mogelijkheden.

➕ Thijs Brouns heeft met zijn bestuur in 2016 het Dorpshuis De Annendaal Maria Hoop verbouwd naar een gasloos gemeenschapshuis.

➕ Sjaak Sluiters heeft met zijn bestuur in 2018 het gemeenschapshuis Blitterswijck verbouwd naar een energieneutraal gemeenschapshuis.

➕ Martijn Smolenaers is sinds kort de nieuwe Junior Beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving bij de Provincie Limburg.

➕ Thijs Rutten van VKKL beantwoordt vragen over het project Verduurzamen (tot 3 uur).

➕ Johan Hoenink is bestuurslid bij VKKL.

 

 Financiering

➕Joke Meindersma van het Oranje Fonds beantwoordt vragen over wat het Oranje Fonds voor jullie initiatief kan betekenen.

➕ Esther den Breejen en Linda Janssen-Becker van het VSBfonds beantwoorden vragen over wat het VSBfonds voor jullie initiatief kan betekenen.
➕ Monique Janssen van JEMO organiseert 9 speeddatesessies van 20 minuten waar initiatieven zich voor kunnen aanmelden deze dag.

➕ Hay Christiaens en Henk Wetzels van VKKL beantwoorden vragen over de exploitatie van gemeenschapshuizen en reiken handvatten aan.
 


Marketing

➕ Ellen Kersten van schrijfjestuk.nl reikt graag handvatten en tips aan op het gebied van schrijven.

➕ Rick Luijten van ReserveerPlein.nl heeft (in beginsel) een reserveringssysteem ontwikkeld voor gemeenschapsaccommodaties en vertelt hier graag meer over.

➕ Piet ten Haaf van VKKL beantwoordt vragen op het gebied van gastvrijheid.

 

Ons gebouw

➕ Ger Joosten van VKKL beantwoordt vragen over het initiatief wensauto Echt – Susteren.

➕ Jo Smeets van Target Advies beantwoordt vragen over akoestiek en geluidsoverlast in het gebouw.

➕ Marianne Ubachs van GIPS laat bezoekers de toegankelijkheid van het gebouw beoordelen en geeft verbeter tips en tricks.

➕  Frans Backhuijs van de KNHM beantwoordt vragen over wat KNHM voor jullie initiatief kan betekenen.

➕  Karin Hillebrand van Onze Buurt beantwoordt vragen over wat het Onze Buurt voor jullie initiatief kan betekenen.

➕ Wendy Rietra-Cox en Carlien Schouten trekken ieder jaar met de schakelkeet naar de kernen van gemeente Maasgouw en beantwoorden graag vragen over ‘hun’ keet.


Toekomstbestendigheid & draagvlak

➕ Linda Schevers van VKKL speelt het kleine kernen spel: reflecteren op jouw rol als bewonersorganisatie.

➕ Geert Janssen van VKKL biedt bezoekers de mogelijkheid om de VKKL-vitaliteitsscan in te vullen.  

➕ Peter Hovens (Coöperatie SamenWereld), Henk Claessen (Claessen Advies & Training) en Ralph Tangelder (VKKL) gaan met jullie in gesprek over samenwerking in het dorp of de wijk, visie op de toekomst en het werken aan draagvlak.

 

Algemeen

De organisatie is in handen van Anniek Claessen, Nicole Wijnen, Piet ten Haaf en Freya Pijnenborg.

Monique Steijvers, Jan Jenneskens en Susanne Scheepers ondersteunen de organisatie tijdens het evenement.

Verder kunnen bezoekers bij de babbelbox van Michael Verheijen hun mening over VKKL delen.

 

Programma

Programma Inspiratiefestijn

Het VKKL Inspiratiefestijn wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo's gezamenlijk voor website

 

 

  2 juli 2022  Sint-Joost - In en rond Gemeenschapshuis 't Patronaat  Midden-Limburg  info@vkkl.nl

Slingerpalen

Naar het overzicht van bijeenkomsten