VkkL

Bijeenkomsten

13 juni 2023

We bouwen samen, het dorp bepaalt

Internationale bijeenkomst dorpsontwikkeling in Stevensweert

 

AANMELDEN KAN HIER

 

Je kunt je voor iedere dag afzonderlijk aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De lunch is bij iedere programma dag inbegrepen.

Brookx  Kerk pastorie  Museum

In samenwerking met de Dorpsraad van Stevensweert organiseren we een internationale bijeenkomst in Stevensweert van 13 tot 16 juni. De week staat in het teken van 'dorpsontwikkeling'. Er zullen ook Duitse, Belgische en Oostenrijkse partners aan het programma deelnemen, in het kader van het EU Erasmus+ project NahDa. De voertaal is in principe Engels, onderdelen in het programma zijn in het Nederlands of in het Duits.

Het programma ziet er  als volgt uit:

Dinsdag 13 juni 09:00 - 17:00 Diverse workshops in de oude kern van Stevensweert.  Zie voor de workshops hieronder.

Woensdag 14 juni 09:00 - 17:00 Bustour met als thema 'mobiliteit en bereikbaarheid'. We bezoeken dorpen in de Belgisch-Limburgse grensstreek die zich met dit thema bezighouden. Inspiratie en kennisuitwisseling staat centraal.

Donderdag 15 juni 09:00 - 17:00 Bustour met als thema 'dorpsservicecentra en ontmoetingsplekken'. Deze dag gaan we op excursie in de Duits-Nederlandse grensstreek en bezoeken dorpen waar de inwoners zelfstandig werken aan het opzetten en exploiteren van dorpsservicecentra en ontmoetingsplekken. 

Vrijdag 16 juni 10:00 - 17:00 Algemene Leden Vergadering & VKKL 20 jaar. VKKL bestaat dit jaar 20 jaar en dat willen we graag feestelijk met jullie vieren! Tijdens de ALV blikken we terug op 20 jaar VKKL, waar we nu staan en de toekomstige trends en ontwikkelingen. Daarnaast presenteren we onze nieuwe huisstijl, logo en website. Na een gezamenlijke lunch krijgen we een rondleiding door de oude kern van Stevensweert. In de middag sluiten we af met een borrel en tevens reunie voor eenieder die ooit als bestuurslid, vrijwilliger, adviseur of medewerker voor VKKL actief is geweest. 

 

Dinsdag 13 juni 09:00 – 17:00 Inspiratiedag in de oude kern van Stevensweert

09:00        Ontvangst en inschrijving deelnemers

09:30        Opening en woorden van welkom door Stef Strous, burgemeester gemeente Maasgouw,

                  dorpsraad Stevensweert en VKKL

10:00        Toelichting op het Erasmus+ project ‘NahDa’

10:45        Workshopronde 1 – keuze uit 5 workshops (scroll voor de workshops naar onderen)

12:00        Lunch

13:15        Workshopronde 2 – keuze uit 5 workshops

14:30        Workshopronde 3 – keuze uit 5 workshops

15:45        Gezamenlijke terugkoppeling. Welke vragen zijn nog onbeantwoord? Welk basisvoorzieningenniveau

                 accepteren we voor een dorpsgemeenschap? En zijn er verschillen tussen de diverse landen?

17:00        Borrel

 

Woensdag 14 juni 09:00 – 17:00 Bustour* ‘mobiliteit en bereikbaarheid’

09:00       Vertrek met touringcar in Stevensweert

10:00       Bezoek Heibloem (NL): Burgerbus en dorpsontwikkeling

12:30        Lunch

13:00        Het dorp Lanklaar, gemeente Dilsen-Stokkem (B): buurtcentrum, sociale uitdagingen en nabijheid

15:00        Lanaken (B): de kracht van trage wegen in een mobiliteitsbeleid

17:00        Terugkeer in Stevensweert

* Het aantal plaatsen in de bus is beperkt. VKKL leden hebben voorrang. Voertaal is Engels

 

Donderdag 15 juni 09:00 – 17:00 Bustour* ‘dorpsservicecentra en ontmoetingsplekken’

09:00        Vertrek met touringcar in Stevensweert

10:30        Ontvangst in Rollesbroich (D) in de Eifel. Inwoners bouwen een dorpsservicecentrum

13:30        Lunch

14:00        Effeld (D): we bezoeken de dorpswinkel en tevens café ‘Mittendrin’

15:00        Montfort (NL): bezoek aan het vernieuwde dorpshuis + verhaal van Stichting Samenspel, Limburgse winnaar van Kern met Pit over het betrekken van jeugd bij het dorp

17:00        Terugkeer in Stevensweert

* Het aantal plaatsen in de bus is beperkt. VKKL leden hebben voorrang. Voertaal is Engels

 

Vrijdag 16 juni 10:00 – 17:00 VKKL 20 jaar

10:00 Ontvangst deelnemers

10:30        Algemene Leden Vergadering (ALV) VKKL: Trends & ontwikkelingen in de Limburgse kernen

11:30        Presentatie nieuwe website, huisstijl en logo VKKL

12:00        Lunch

13:00        Rondleiding oude kern Stevensweert, mogelijk gemaakt door Dorpsraad Stevensweert

14:30        Reünie & Borrel 20 jaar VKKL

17:00        Einde programma

Het programma is in het Nederlands.

 

De workshops dinsdag 13 juni*

Dorpen, wijken en buurten krijgen de komende jaren met allerlei veranderingen te maken. Denk o.a. aan het bereikbaar houden van je dorp, het matchen van vraag en aanbod op de woningmarkt, het veranderende verenigingsleven en vrijwilligerswerk, het omzien naar elkaar, de energietransitie, etc. Deze vraagstukken spelen internationaal, óók in de ons omringende landen. In de workshops die we organiseren, gaat het niet alleen maar om het presenteren van succesverhalen. Het gaat juist over de kansen en uitdagingen, de knelpunten en oplossingsrichtingen. De deelnemers krijgen alle kans actief mee te praten over het onderwerp. Het inspireren van elkaar staat centraal!

*Workshops zijn onder voorbehoud

Workshop Ronde / Thema Mobiliteit & duurzaamheid Wonen Service Centra & Ontmoetingsplekken Samen Leven Samen Werken
Ronde 1 10:45 - 11:45 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Steinhagen Sevenum 't Leuke Beegden Gemeenschapsontwikkeling van onderop in Baexem Dorpsontwikkeling in Oost-België
Ronde 2 13:15 - 14:15

Onderzoek mobiliteit Vlaamse dorpen

Hoeve Abshof Munstergeleen Zoektocht ontmoetingsplek Stevensweert Zorghuus en dorpsondersteuner in Ysselsteyn Het goede gesprek voor dorps samenwerking
Ronde 3 14:30 - 15:30

Wensbus project

 

CPO bouwen in Hegelsom Zelfserviceshops in Oostenrijk en Duitsland Nieuwkomers opnemen in je dorp Ervaringen uit het LEADER project Zuid-Limburg

 

Wonen – Hoeve Abshof Munstergeleen

Een kleinschalig CPO-woonproject waar 50-plussers samen oud kunnen worden, samen delen, samen zorgen en duurzaam leven.

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Dorpsvoorziening - Zoektocht ontmoetingsplek Stevensweert

De dorpsraad heeft in samenspraak met de bewoners en VKKL een dorpsontwikkelplan opgesteld.

Een belangrijk speerpunt hierin is om te komen tot een gemeenschapshuis in ons dorp, voor ieder.

De zoektocht (traject) om ons doel te realiseren willen we in deze workshop graag delen.

Deze workshop wordt verzorgd in het Duits

Mobiliteit – Onderzoek naar mobiliteit in Vlaamse dorpen

Binnen het Erasmus+ ‘NahDa’ project doet het ‘Netwerk Duurzame Mobiliteit’ in Vlaamse dorpen onderzoek naar mobiliteitskwesties. In drie dorpen, verspreid over Vlaanderen, vragen we bewoners face-to-face naar hun mobiliteitservaring: Waarom woon je in dit dorp? Wat zijn de voor- en nadelen van hier wonen? Hoe ervaart u uw mobiliteit? Wat is de rol van "het buurtpunt" voor jou? Zijn sommige diensten, faciliteiten, vrienden... onvoldoende toegankelijk? ...? In deze workshop overlopen we de gedeelde en opvallende antwoorden.

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Verduurzaming – Het Limburgse ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Provincie Limburg heeft een programma opgesteld dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder gemeenschapshuizen, verenigingsgebouwen en buurtcentra, helpt om hun accommodatie energiezuiniger te maken en te verduurzamen. Het programma loopt inmiddels 2 jaar en er is nog plek voor nieuwe aanmeldingen. Wat is nodig om te kunnen verduurzamen?

Deze workshop wordt verzorgd in het Nederlands

Wonen – Zélf bouwen in Hegelsom

Ervaringen en realisatie Bouwen in eigen beheer van starterswoningen met daarin het 10 – stappenplan van Hegelsom.

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Samenleven – Nieuwkomers opnemen in je dorp

In Stevensweert overhandigt de dorpsraad iedere nieuwe inwoner een welkomstpakket. Hoe heet je nieuwkomers welkom in je dorp en hoe betrek je ze bij de dorpsgemeenschap?

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Dorpsvoorziening – 24-hours zelfserviceshops in Oostenrijk & Tante-M Laden in Duitsland

NahDa projectpartners SPES Oostenrijk en SPES Duitsland geven een inkijkje in hoe Oostenrijkse en Duitse dorpen zelfstandig hun basisvoorzieningen niveau op peil houden middels servicecentra die een divers aanbod van allerlei producten en diensten combineren.

Voedselvoorziening en verkoop van streekproducten op het platteland. Goede praktijkvoorbeelden uit Duitsland en Oostenrijk laten zien dat de voedselvoorziening en de verkoop van regionale producten ook op het platteland kunnen worden gegarandeerd. Er zijn oplossingen zoals wekelijkse markten en consumentengemeenschappen (voedselcoops), containeroplossingen en winkels met 24-uurs toegang en zelfbediening, evenals multifunctionele centra.

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Plattelandsontwikkeling – Ervaringen uit het LEADER project ‘Zuid-Limburg’

In de regio Zuid-Limburg is in de afgelopen 5 jaar een LEADER project uitgevoerd. LEADER is een Europees programma gericht op de versterking van plattelandsregio’s. In 2024 gaan er nieuwe LEADER projecten van start in de regio’s Weerterland en Zuid-Limburg. Welke kansen biedt LEADER voor plattelandsontwikkeling?

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Wonen – Steinhagen Sevenum

Wooninitiatief Steinhagen in  Sevenum is gerealiseerd met vallen en opstaan. Maar ook vooral door lef te hebben, vertrouwen in elkaar, onze  begeleiders en te durven omgaan met onzekerheden.

Open staan om van het pad af te wijken maar wel onze woonvisie volgen. 

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Mobiliteit – Het Limburgse ‘Wensbus’ project

Bedacht als kleinschalige maatwerkoplossing voor kleine kernen zonder OV, vervoeren de Wensbussen al 10 jaar mensen van deur tot deur. Zowel bestuur, organisatie als chauffeurs bestaan uit vrijwilligers. Een geslaagd initiatief, zonder meer. Er zijn echter ook uitdagingen: de elektrificatie van het wagenpark, het duurzaam continueren van de vrijwilligersorganisaties en bovenal de sterk gestegen vraag naar vervoer door de Wensbus.

Deze workshop wordt verzorgd in het Engels

Samenleven – Gemeenschapsontwikkeling van onderop: Hart voor Baexem

VKKL neemt je mee in de trends en ontwikkelingen die gaande zijn in de Limburgse dorpen en wijken. Hoe speel je daar als bewonersorganisatie op een goede manier op in? Hoe creëer je draagvlak en krijg je mensen gemobiliseerd om zich voor hun eigen gemeenschap in te zetten? Dorpscoöperatie Hart voor Baexem geeft je een inkijk in hun unieke aanpak.

Deze workshop wordt gegeven in het Engels

Ontmoeting – ’t Leuke in Beegden

’t Leuke in Beegden is méér dan een gemeenschapshuis. In dit actieve dorp komen allerlei diensten en verenigingen samen op één plek. Hoe heeft het dorp dit gerealiseerd? Wat is ervoor nodig om deze dorpsvoorziening+ te laten werken?

Deze workshop wordt gegeven in het Engels

Samenwerken – Het goede gesprek om te komen tot samenwerking in je dorp

Hoe kom je tot (betere) samenwerking in je dorp? Een vraag waar veel dorpen mee worstelen. Het verenigingsleven heeft het lastig; iedereen is op zoek naar bestuursleden, actieve vrijwilligers en probeert tegelijkertijd de verenigingsactiviteiten in de lucht te houden. Hoe ga je het gesprek in je dorp aan?  VKKL en Beweging.net proberen je van enkele tips en inzichten te voorzien.

Deze workshop wordt gegeven in het Engels of in het Nederlands

Omzien naar elkaar - 't Zorghuus en dorpsondersteuner in Ysselsteyn

Ook als je ouder of ziek wordt, wil je toch graag in je dorp kunnen blijven wonen. In Ysselsteyn is 't Zorghuus gerealiseerd, een plek voor kleinschalig wonen. Daarnaast is het Ysselsteyn gelukt om zelf een dorpsondersteuner van en voor het dorp aan te stellen. Tenslotte lukt het ook om 'de Ysselsteynse jeugd' te binden en te boeien. Wat is het geheim van Ysselsteyn?

Deze workshop wordt gegeven in het Engels

Samenwerken - Dorpsontwikkeling in Oost-België

In de Duitstalige Oostkantons in België wordt gewerkt aan dorpsontwikkelingsprojecten, begeleid door Ländliche Gilden. Onderwerp van deze workshop zullen de verschillende niveaus van burgerparticipatie in Oost-België zijn met een duidelijke focus op de laagste niveau: De bereidstelling van geld, personeel en advies voor dorpsactivisten om projecten te verwezenlijken. Deze dienst is stevig verankerd in ons regionaal ontwikkelingsconcept. In dit kader zullen wij de opportuniteiten van regionale begeleiding en de valkuilen bespreken.

Deze workshop wordt gegeven in het Engels

  13 juni 2023  09:00 - 17:00  Stevensweert - Oude kern & Restaurant Int Brookx In Het Broek 1, 6107 BG Stevensweert  Midden-Limburg  www.vkkl.nl  info@vkkl.nl

Dialoog VKKL

Naar het overzicht van bijeenkomsten