Bijeenkomsten

1 november 2018

werkbijeenkomst sociale coöperaties

In het kader van het project Collectieve Redzaamheid, een initiatief van de Sociale Alliantie, worden een aantal werkbijeenkomsten georganiseerd voor burgerinitiatieven. De werkbijeenkomsten hebben betrekking op burgerinitiatieven in het algemeen en hoe ze bijdragen aan een sterkere samenleving.

De werkbijeenkomsten worden in vijf lokale bibliotheken georganiseerd en hebben ieder een eigen thema. Twee bijeenkomsten (1. burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk 2. burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van mensen, haalt dat mensen uit de armoede?) hebben reeds plaatsgevonden. Er worden nog drie interessante bijeenkomsten georganiseerd:

 

1. Burgerinitiatieven geven uitvoering aan sociale grondrechten. Zijn het daarmee ook sociale ondernemers? 1 november van 19.30 - 21.30

Tijdens deze bijeenkomst wordt het verschil tussen sociale coöperaties en sociale ondernemingen besproken. In het (landelijke) beleid worden sociale coöperaties en sociale ondernemingen vaak op één hoop gegooid. Deelnemers worden aan het werk gezet om aan de hand van concrete voorbeelden de verschillen tussen beide initiatieven in kaart te brengen en te bespreken waarom het van belang is onderscheid te maken. De avond wordt geopend door wethouder Anne Thielen en ingeleid door Nicole Estejé. De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek BiblioNu te Venray.

 

2. Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld. Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig? 14 november 19.30 - 21.30

Tijdens deze bijeenkomst wordt de vraag behandeld welke activiteiten burgerinitiatieven wel op zich kunnen nemen en welke taken minder passend zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden uit Engeland en America (Horst) wordt nagegaan wat de draagkracht is van burgerinitiatieven en hoe deze kan worden versterkt. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de systeemwereld waarin de overheid opereert en de leefwereld waarin burgerinitiatieven actief zijn. Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door Jac Thijssen (Dorpscoöperatie America), Nicole Estejé (coöperatie kinderwijkraden) en Raf Janssen (Sociale Alliantie). De bijeenkomst vindt plaats in de BiblioNu te Horst.

 

3. Burgerinitiatieven versterken de democratie. Hoe ver strekt die 'nieuwe' macht? 12 december 19.30 - 21.30

Tijdens deze bijeenkomst wordt de vraag behandeld welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is veel kritiek op onze huidige democratie. Intussen komen vanuit de samenleving ontwikkelingen op gang om de democratie gezonder en aansprekender te maken. Het gaat onder meer om de volgende ontwikkelingen: van debat met gesloten standpunten naar dialoog met open meningsvorming; van Poolse landdagen naar slagvaardig overleg; van professionele institutt op afstand in systeemweereld naar nabije werkelijkheid in de leefwereld. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt nagegaan of en hoe burgerinitiatieven bijdragen leveren aan deze democratische vernieuwing. De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Venlo.

 

De bovenstaande bijeenkomsten worden allemaal gratis aangeboden. Het wordt op prijs gesteld als per mail wordt aangemeld. Dit kan via raf@cooperatievevakschool.nl 


  1 november 2018  19.30 - 21.30  Venray, Horst, Venlo - Bibliotheken   Noord-Limburg  www.cooperatievevakschool.nl   raf@cooperatievevakschool.nl

Sociale alliantie

Naar het overzicht van bijeenkomsten