Bijeenkomsten

1 december 2018

werksessies herbestemmen kerkelijk vastgoed

Op zaterdag 1 december 2018 organiseert Vereniging Kleine Kernen Limburg, in samenwerking met een breed pallet aan experts , drie werksessies 'herbestemming en medegebruik van  kerkelijk vastgoed'. Tijdens deze ochtend staan de vragen en uitdagingen waar initiatiefnemers, inwoners en kerkbesturen voor staan, centraal. Samen gaan we aan de slag om een antwoord te krijgen op de vragen en uitdagingen van deelnemers.

Op basis van de themabijeenkomst die heeft plaatsgevonden op 10 oktober j.l (klik hier voor het verslag), zijn drie thema's benoemd die een belangrijke rol spelen bij het herbestemmen en het medegebruik van kerkelijk vastgoed. De thema's van de sessies zijn als volgt:
 

Werksessie 1: Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen mogelijkheden

Omdat ieder kerkgebouw qua ontwerp en positionering uniek is, vraagt ieder gebouw om zijn eigen aanpak. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden zal er een architect en bouwexpert aanwezig zijn om in te kunnen gaan op ontwerp-, inrichting-, en bouwkundige vragen.

Experts:

 • Verheijen-Smeets Architecten, Robert Coppens. De heer Coppens is als architect betrokken geweest bij de herbestemming van de Norbertuskerk.
 • Siecker Advies, Marco Siecker. Siecker Advies is onder anderen betrokken geweest bij de herbestemming van de kerk in Vaesrade.
 • Jan Linssen, adviseur VKKL. De heer Linssen is van huis landschapsarchitect en stedenbouwkundige en heeft veel ervaring opgedaan als architect en projectleider

Werksessie 2: Communicatie bij herbestemmingsproces

Om het proces naar eventuele herbestemming of medegebruik in beweging te krijgen en te houden, is communicatie met alle betrokken partijen essentieel. Bij een herbestemmingsproces zijn in ieder geval het kerkbestuur, gemeente en bewoners betrokken. In deze workshop gaan wij, onder begeleiding van experts, met elkaar aan de slag en zoeken we naar hoe je het communicatieproces in je eigen casus vorm kunt geven.

Experts:

 • Deken van Horst, Alexander de Graaf Woutering. De Deken is betrokken geweest bij de herbestemming van de Norbertuskerk. Daarnaast kan hij vanuit een breder kerkperspectief vragen beantwoorden.
 • Gerard Witlox, voorzitter werkgroep accommodaties Tienray. De heer Witlox is als voorzitter van de werkgroep bezig met de realisatie van een plan waarbij alle maatschappelijke activiteiten in de plaatselijke kerk. 
 • Wilco van der Bas. De heer van der Bas is procesbegeleider bij de gemeente Venray en o.a. betrokken geweest bij het proces tot medegebruik van de kerk van Vredepeel.
   

Werksessie 3: Een toekomstbestendig herbestemmingsplan

Om een nieuwe (gedeeltelijke) bestemming te vinden voor kerkelijk vastgoed, is een plan nodig dat niet alleen op korte maar ook op lange termijn voort kan bestaan. Aspecten hierbij zijn: exploitatie/financiering, draagvlak in het dorp en het kerkgebouw in relatie tot andere accommodaties in het dorp. In deze werksessie gaat u, onder begeleiding van experts, aan de slag met het uitwerken van de genoemde thema's in jouw specifieke situatie.

Experts:

 • Bert Tjeertjes. De heer Tjeertjes is bij het herbestemmingsproces van de Norbertuskerk als projectleider aangewezen en heeft dus bijgedragen aan een toekomstbestendig herbestemmingsplan.
 • Jan Linders. De heer Linders is bestuurslid van Parochiefederatie Horst-Sevenum en kan vanuit het kerkelijk oogpunt vragen beantwoorden bij het her- of medebestemmen van een kerk
 • Toon van Hoof. De heer van Hoof is in Vredepeel betrokken geweest bij het project 'Vredepeel Balans'. Dit project loopt af en de kerk is gedeeltelijk omgebouwd tot gemeenschapshuis.
 • Piet ten Haaf, regioadviseur VKKL/Spirato. De heer ten Haaf geeft leden van VKKL en Spirato die een maatschappelijke accommodatie beheren, met regelmaat advies over de opzet van een duurzame beheers- en exploitatieconstructie. 

Programma

09.00 - 09.15 | Inloop
09.15 - 09.30 | Welkom
09.30 - 10.00 | Presentatie Wijkcomité Norbertuswijk + Rondleiding
10.00 - 12.00 | Werksessies, aan de slag!
12.00 - 12.30 | Terugkoppeling van de werksessies
12.30 - 13.00 | Afsluiting en Borrel

 

Aanmelden

Aan de werksessies kunnen maximaal 30 initiatiefnemers deelnemen, 10 per sessie. Om voldoende de diepte in te kunnen gaan zal er één ronde plaatsvinden. Per initiatief is het mogelijk om zich met twee personen aan te melden. Hierdoor is het dus mogelijk om per initiatief deel te nemen aan twee van de drie werksessies.

Om de experts goed te kunnen voorbereiden op de werksessies, vragen wij je bij de aanmelding vragen te beantwoorden, en gerichte vragen door te geven.

Tip: neem foto's, tekeningen, schetsen, ideeën enz. van de kerk/situatie mee naar de werksessies!

Let op: kom je met twee personen (het maximum), vul dan ook twee maal het formulier in!

 

KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

 

 

 


  1 december 2018  09.00 - 13.00 uur  Horst - Norbertuskerk, Gebr. van Doornelaan 25  Noord-Limburg  www.vkkl.nl  k.relouw@vkkl.nl

Norbertuskerk 2

Naar het overzicht van bijeenkomsten