Contact

Bezoek- en postadres
Vereniging Kleine Kernen Limburg
Berikstraat 11 a
6082AM Buggenum

0475 - 202036

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

KvK nr. 12051678
IBAN nr. NL48 RABO 0173 6062 02

ONZE MENSEN

 

Over VKKL

Naam: Vereniging Kleine Kernen Limburg

RSIN nummer: 812598349

Contactgegevens: zie hierboven

Bestuurssamenstelling: zie Bestuur en  medewerkers

Beloningsbeleid: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen enkel een onkostenvergoeding. Het personeel wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk.

Doelstelling: Het doel van de vereniging is het aanjagen van bewonersinitiatieven en het vervullen van de rol van verbinder en kennismakelaar van bewonersorganisaties, dorpsraden, gemeenschapsaccommodaties, initiatiefgroepen, kernoverleggen en dorpsplatforms in buurten, kernen en het platteland van de provincie Limburg. De VKKL vertrouwt op de kracht van bewoners en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt.

Statuten, (meerjaren)beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening VKKL: Jaarverslagen en statuten