"Beesel Ontwaakt: Een dorp dat samenkomt voor verandering"

Interview met Henk Lommerse, Kernoverleg Beesel

Placeholder for BeeselBeesel

In het kerkdorp Beesel, gelegen in de gemeente Beesel, ontvouwde zich een initiatief dat zijn oorsprong vond in de veranderende dynamiek van het dorp. Het kernoverleg Beesel, een groep vrijwilligers, vond zichzelf in een bijzondere positie, zonder formele status maar met een roeping om de leefbaarheid van hun gemeenschap te verbeteren.

De geschiedenis van dit initiatief begon met een zorgwekkende constatering. De voorzieningen in Beesel slonken gestaag. Winkels sloten hun deuren en het dorpshuis verdween uit het straatbeeld. Hierdoor ontstond een gevoel van isolement en eenzaamheid onder de inwoners. Dit was het moment waarop het kernoverleg Beesel besloot in actie te komen. Hun ambitie? Het creëren van meer ontmoetingsmogelijkheden en levendigheid in het dorp.

De visie was helder: een fysieke plek waar mensen samen konden komen. Een plek waar men kon genieten van een kopje koffie, de krant kon lezen, en waar verhalen konden worden uitgewisseld. Daarnaast wilden ze een dorpswinkel realiseren, want de supermarkt in Beesel sloot anderhalf jaar geleden de deuren.

Trots kijkt het kernoverleg Beesel terug op de inspirerende avonden die ze organiseerden voor het zomerreces. Met de ondersteuning van VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) wisten ze verrassend veel inwoners te mobiliseren. Deze bijeenkomsten dienden niet alleen om wensen op te halen, maar ook om de urgentie van het initiatief aan de gemeenschap duidelijk te maken.

Hoewel er nog niet veel concrete resultaten zijn behaald, is het belangrijk om te benadrukken dat het kernoverleg pas in mei van dit jaar begon met hun missie. In oktober staat een samenwerking met betrokken inwoners op de agenda. Samen zullen ze de oogst van de inspiratieavonden verder uitwerken, plannen van aanpak ontwikkelen en werkgroepen vormen. Wat ze wel hebben bereikt, is dat ze het thema en initiatief met verve op de lokale kaart hebben gezet.

Sterke punten van het kernoverleg Beesel zijn onder andere hun kennis van de dorpsgemeenschap, hun goede relatie met de gemeente en hun vastberadenheid om het initiatief tot een succes te maken. Echter, er zijn ook uitdagingen. Ze hebben nog geen locatie, geen financiële middelen, geen supermarktketen en nog geen vrijwilligers om het initiatief duurzaam te exploiteren.

VKKL heeft een cruciale rol gespeeld in het proces. Ze hebben geholpen bij de organisatie en uitvoering van de inspiratieavonden, en hun voorbeeldprojecten hebben het kernoverleg Beesel geïnspireerd en geholpen om buiten de gebaande paden te denken.

Op dit moment zit het initiatief in een spannende fase. De ideeën en beelden die zijn opgehaald bij de inwoners worden de komende maanden verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met de gemeenschap. Het kernoverleg Beesel kijkt vol verwachting uit naar wat de toekomst zal brengen voor hun dorp en hun streven naar meer levendigheid en ontmoeting.

Laat je inspireren

Alle inspiratie

De Wensauto van Meers: Een Verhaal van Gemeenschap, Samenwerking en Succes

Interview met Thei Maesen, secretaris wensauto Meers

Lees verder

"Van Leegte tot Levensader: Het verhaal van 't Törpshoes in Obbicht"

Interview met Marlène Dehing, Stichting Dorpsplatform Obbicht

Lees verder

De huiskamer van Vredepeel

Al enige jaren lag er een plan op tafel om gemeenschapshuis “De Kleine Loef” in Vredepeel, Gemeente Venray, aan te passen aan de veranderde wensen van de verenigingen en inwoners van Vredepeel.

Lees verder

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact met ons op