"Van Leegte tot Levensader: Het verhaal van 't Törpshoes in Obbicht"

Interview met Marlène Dehing, Stichting Dorpsplatform Obbicht

Placeholder for Torpshoes 2Torpshoes 2

Met een heerlijke kop koffie en een stukje Limburgse vlaai interviewen we Marlène Dehing, één van de initiatiefnemers van 't Törpshoes in Obbicht.

Laten we beginnen met een korte introductie van de achtergrond van 't Törpshoes in Obbicht. Kun je ons vertellen over het dorp Obbicht en waarom de behoefte aan een ontmoetingsplek ontstond?

Obbicht is een dorp met ongeveer 1855 inwoners, gelegen tussen de Maas en het Julianakanaal in de gemeente Sittard-Geleen. Het dorp heeft een rijke geschiedenis en een actief verenigingsleven, maar de voorzieningen waren schaars geworden. Er was geen open ontmoetingsruimte meer, geen terras, en we misten plekken waar mensen spontaan samenkwamen. Zelfs de bakker, slager en basisschool waren verdwenen. Een maatschappelijke accommodatie werd gezien als cruciaal voor de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners.

Hoe begon het proces om 't Törpshoes te realiseren?

In 2016 hebben we een enquête gehouden onder de inwoners om de behoefte aan een ontmoetingsplek te peilen. De resultaten waren overduidelijk: 97,7% vond zo'n plek belangrijk. We hebben vervolgens gesprekken gevoerd met verenigingen en verschillende opties overwogen, maar vonden geen geschikte locatie. Uiteindelijk vonden we een nieuw pand en kregen we steun van de woningstichting ZOwonen.

Het proces heeft zeven jaar geduurd. Hoe verliep dat?

In het begin was er weinig steun van de gemeente, maar na de verkiezingen in 2020 veranderde dat. Het plan werd opgenomen in het coalitieakkoord. Vastberadenheid en politiek draagvlak hebben geholpen. Vervolgens hebben we met vrijwilligers het pand verbouwd, ondanks de uitdagingen van de coronapandemie.

Wat zijn jullie grootste prestaties van het afgelopen jaar?

We zijn trots op het eindresultaat, het enthousiasme van de inwoners, en de betrokkenheid van vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben we inwoners samengebracht in een gezellige sfeer, gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, en een gezonde exploitatie gerealiseerd. Mensen kunnen zich nu niet voorstellen dat 't Törpshoes er niet meer zou zijn.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van jullie onderneming?

Sterke punten zijn het enthousiasme van inwoners, de vrijwilligers, de centrale ligging en mooie inrichting, en het bewustzijn van de kans om de dorpsdynamiek te behouden. Zwakke punten zijn de versnippering van verenigingen, te veel uitvoerend werk door het bestuur, en de behoefte aan groter eigenaarschap.

Welke rol speelde VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) in dit project?

VKKL heeft als intermediair gediend in het voortraject met de gemeente en ons waardevol advies gegeven. Ze hebben presentaties overgenomen om ons als bestuur niet in een ongewenste positie te plaatsen en fungeerden als kritische gesprekspartner.

Hoe staat het er nu voor?

Het gebruik van het pand groeit, de exploitatie is positief, en inwoners blijven enthousiast. We werken nog aan enkele optimalisaties en zijn op zoek naar een nieuw bestuur voor een nieuw op te richten stichting. Afgelopen week hebben we de langverwachte evaluatie afgerond, en we hebben geweldig nieuws om te delen! Na grondig onderzoek is het overduidelijk geworden dat 't Törpshoes bruisend en levensvatbaar is in alle opzichten. Deze opmerkelijke bevindingen hebben geleid tot een enthousiaste beslissing: onze accommodatie wordt officieel opgenomen in het accommodatiebeleid, waardoor we in aanmerking komen voor subsidies!

Laat je inspireren

Alle inspiratie

De Wensauto van Meers: Een Verhaal van Gemeenschap, Samenwerking en Succes

Interview met Thei Maesen, secretaris wensauto Meers

Lees verder

"Beesel Ontwaakt: Een dorp dat samenkomt voor verandering"

Interview met Henk Lommerse, Kernoverleg Beesel

Lees verder

De huiskamer van Vredepeel

Al enige jaren lag er een plan op tafel om gemeenschapshuis “De Kleine Loef” in Vredepeel, Gemeente Venray, aan te passen aan de veranderde wensen van de verenigingen en inwoners van Vredepeel.

Lees verder

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact met ons op