Projecten

25 oktober 2017

Co-creatie in Gennep

De gemeente Gennep is bezig om in de verschillende dorpskernen en wijken, samen met bewoners, voorzieningenplannen op te stellen door middel van co-creatie.

Het idee is dat door samenwerking tussen inwoners en overheid, er een gedragen en realistische plan komt die de leefbaarheid in de verschillende kernen ten goede komt. De aanleidingen voor het gezamenlijk nadenken over nieuwe voorzieningenplannen zijn maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp, maar ook de veranderende wet- en regelgeving.

Spirato is gevraagd om procesondersteuning te verlenen aan bewoners (formeel en informeel) en vrijwilligers binnen het proces van co-creatie. Het ondersteuningsproces is van onderop gestart. Spirato acht het van groot belang om aansluiting te zoeken bij de ideeën, wensen, dromen en plannen van de inwoners van de Gennepse dorpen en wijken. In samenspraak met betrokken inwoners wordt per dorp of wijk een individueel plan van aanpak opgesteld om te komen tot een voorzieningenplan. Onderdelen van deze plannen zijn onder andere; het ophalen van de lokale vragen; verzamelen van de relevante cijfers; organiseren van bewonersavonden en uitwerken van de ideeën voor de toekomst.

Welke tip(s) geeft u mee aan andere initiatieven?

De belangrijkste tip aan andere initiatieven is dat je binnen een proces ruimte moet creëren om aan de slag te gaan met de wensen van de betrokkenen. Er is geen enkel inwoner die de behoefte heeft om mee te denken over een plan waarvan vervolgens niks wordt gerealiseerd.

  2017 & 2018  Gennep  Noord-Limburg  www.vkkl.nl  m.verheijen@vkkl.nl

VkkL

Naar het overzicht van projecten