Zorgen voor elkaar in Ven-Zelderheide

Vanuit Ven-Zelderheide wordt medio 2021 door de voorzitter van Stichting BLOV (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide) contact gezocht met VKKL. De gemeente Gennep heeft hen gevraagd zich te conformeren aan het ‘Meerjarenplan dorpsondersteuners en wijkverbinders’. 

Placeholder for Huuskamer Ven ZelderheideHuuskamer Ven Zelderheide

Hoe zorgt Ven-Zelderheide voor elkaar?

Met gepaste trots vertellen Ine (voorzitter St. BLOV) en Josine (dorpsondersteuner sinds 2014) over de manier waarop het dorp zorg en ondersteuning dichtbij de mensen organiseert. De eerste activiteit van de in 2011 opgerichte Stichting BLOV was De Huuskamer. Het voornaamste doel was: mensen met elkaar in contact te brengen. De woningcorporatie stelde destijds één van de nieuw gebouwde seniorenwoningen beschikbaar tegen betaling van een symbolisch huurbedrag. De Huuskamer wordt volledig door vrijwilligers gerund. Van maandag- t/m vrijdagmiddag is De Huuskamer geopend en is elke inwoner van Ven-Zelderheide welkom. Er wordt met elkaar koffie/thee gedronken, een spelletje gespeeld, een kaartje gelegd of gezellig gebuurt. Op dinsdagavond kan er samen worden gegeten. De warme maaltijd die om 17.30 uur wordt geserveerd wordt vers bereid door een kookteam. Verder is er iedere eerste woensdagochtend van de maand een inloopochtend voor mensen die te maken hebben met Parkinson. Naast het kookteam bestaat de groep vrijwilligers uit een poetsteam, een groep voor tuinonderhoud, hulp bij de media, een ophaal- en thuisbrengteam, boodschappendienst en gastheren en gastvrouwen die zorgen voor de sfeer. De duofiets is in 2019 door Stichting BLOV aangeschaft en wordt uitgeleend zodat mensen, die niet meer zelfstandig kunnen of durven fietsen, met begeleiding toch een fietstochtje kunnen maken. Uitleen hulpmiddelen: de stichting heeft een rolstoel, rollator etc. ter beschikking die worden uitgeleend aan inwoners die deze hulpmiddelen voor een korte periode nodig hebben. Op initiatief van St. BLOV is een dorpsteam tot stand gekomen bestaande uit: de dorpsondersteuner, de wijkverpleegkundige en een afgevaardigde van team Toegang van de gemeente. Het dorpsteam trekt gezamenlijk op met het doel om adequaat aan de zorgvraag te kunnen voldoen en preventief werkzaam te zijn.

Placeholder for Koeien weilandKoeien weiland

Wel of niet conformeren aan het beleidsplan van de gemeente?

Vanuit Ven-Zelderheide wordt medio 2021 door de voorzitter van Stichting BLOV (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide) contact gezocht met VKKL. De gemeente Gennep heeft hen gevraagd zich te conformeren aan het ‘Meerjarenplan dorpsondersteuners en wijkverbinders’. Het bestuur van Stichting BLOV vraagt zich echter bezorgd af in hoeverre dit conceptbeleidsplan hen nog in staat zal stellen als dorp zeggenschap te houden over de inzet van de dorpsondersteuner. Bovendien vrezen zij dat daarmee ook de korte lijnen en menselijke maat verdwijnt. Daarmee zou de jarenlang opgebouwde zorg voor elkaar in het dorp onder druk komen staan.

Bij alle activiteiten in het kader van ‘Zorgen voor elkaar’ speelt dorpsondersteuner Josine sinds 2014 een belangrijke rol. Josine is immers de contactpersoon voor alle inwoners in het dorp met vragen, problemen of ideeën op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. In de loop van de jaren is gebleken dat de dorpsondersteuner een belangrijke factor is in het verbinden van inwoners onderling en als schakel tussen het formele en informele netwerk. De lijnen zijn kort en daardoor op menselijke maat efficiënt. Josine is makkelijk benaderbaar; deels omdat zij zelf in het dorp woont en dus heel zichtbaar is. Maar ook omdat zij niet wordt gezien als ‘officieel’ hulpverlener, waardoor de drempel om hulp te vragen lager wordt. Het bestuur van Stichting BLOV vraagt zich echter bezorgd af in hoeverre dit conceptbeleidsplan hen nog in staat zal stellen als dorp zeggenschap te houden over de inzet van de dorpsondersteuner. Bovendien vrezen zij dat daarmee ook de korte lijnen en menselijke maat verdwijnt. Daarmee zou de jarenlang opgebouwde zorg voor elkaar in het dorp onder druk komen staan. Tot slot de gesprekken met VKKL en met de gemeente over het ‘Meerjarenplan dorpsondersteuners en wijkverbinders’ hebben er toe geleid dat de huidige situatie rondom het zorgen voor elkaar in Ven-Zelderheide blijft zoals die was. Dit betekent dat regie en sturing van de dorpsondersteuner plaatsvindt door en binnen de gemeenschap van Ven-Zelderheide.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Ine Heldens (voorzitter Stichting BLOV) en Josine van Deurzen (dorpsondersteuner).

Meer informatie over Dorpsondersteuners?

Wil je graag meer weten over dit onderwerp of heb je zelf een vraag waar je hulp bij nodig hebt?

""Wij zijn trots dat we koploper in Nederland zijn als het gaat om de dorpsondersteuners""

Laat je inspireren

Alle inspiratie

De Wensauto van Meers: Een Verhaal van Gemeenschap, Samenwerking en Succes

Interview met Thei Maesen, secretaris wensauto Meers

Lees verder

"Beesel Ontwaakt: Een dorp dat samenkomt voor verandering"

Interview met Henk Lommerse, Kernoverleg Beesel

Lees verder

"Van Leegte tot Levensader: Het verhaal van 't Törpshoes in Obbicht"

Interview met Marlène Dehing, Stichting Dorpsplatform Obbicht

Lees verder

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact met ons op