VkkL

Nieuws

16 september 2020

17 Mln steun voor gemeenschapsaccommodaties via gemeentefonds

Na intensieve onderhandelingen is bekend geworden dat er € 17 miljoen steun vanuit het Rijk komt voor gemeenschapsaccommodaties, dorps- en buurthuizen.

Het is aan de gemeenten om deze middelen toe te kennen aan de gemeenschapsaccommodaties binnen hun gemeente. Dit kan als financiële steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (afstel van huur en/of gemeentelijke belastingen). De middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kán besluiten de middelen voor andere bestedingsdoelen in te zetten. We adviseren alle besturen die bij hun gemeente voor hulp willen aankloppen, dit actief kenbaar te maken, en daarbij te verwijzen naar dit persbericht van de VNG. Ook vanuit VKKL hebben we dit via onderstaande brief aan alle colleges van B&W en onze gemeentelijke contactpersonen kenbaar gemaakt.

 

 

Waarschijnlijk zullen ook deze middelen onvoldoende blijken. We roepen alle besturen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke overlegorganisaties van accommodaties dan ook op om samen met je gemeente de schade inzichtelijk te maken en af te zetten tegen de door het Rijk toegekende middelen. Deze inventarisaties helpen ons en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om een 2e coronaclaim bij het Rijk neer te leggen.

Wil je weten welk bedrag jouw gemeente toegekend krijgt? Download hieronder het rekenblad.

Dit werkt als volgt:

1. Kijk op tabblad 1 'toelichting' welke code jouw gemeente heeft (alfabetische volgorde).

2. Vul op tabblad 2 'lijfrenteopbouw' de code van jouw gemeente in in het gele vak.

3. Bekijk op tabblad 3 'dorps- en buurthuizen' welk bedrag er onder de streep voor jouw gemeente aan compensatie uitrolt.

 

 

Geld rechtenvrij

Naar het nieuwsoverzicht