VkkL

Nieuws

23 juni 2021

Algemene Ledenvergadering VKKL 23 juni

De ALV van VKKL staat in het teken van het gemeenschapshuis, als hart van het dorp. Voorafgaand aan het inhoudelijke deel, komt het formele verenigingsdeel aan bod. Hieronder staan alle stukken voor de ALV vermeld.

 

De bijeenkomst live volgen of nakijken kan HIER.

0. Uitnodiging ALV

 

1. Agenda ALV

 

2. Notulen ALV 2020

 

3. Jaarverslag 2020

 

4. Jaarrekening 2020

 

5. Voorstel begroting en werkplan 2022

6. Uitslag stemmingen

7. Voorstel kascontrolecommissie 2022

8. Rondvraag

9. Sluiting en aansluitend tafelgesprek over de toekomst van het gemeenschapshuis

 

Dorpshuis

Naar het nieuwsoverzicht