Nieuws

30 juli 2018

Clubs slaan handen ineen

Verenigingen in Hunsel slaan de handen ineen om de parochiezaal in het dorp in stand te houden. (Bron: De Limburger juni 2018)

Parochiezaal St. Jacobus aan de Jacobusstraat in Hunsel is op dit moment eigendom van fanfare St. Cecilia. Behalve dat de fanfare er repetities en concertuitvoeringen houdt, biedt de zaal ook onderdak aan andere activiteiten in het dorp, zoals de carnavalsviering, Sinterklaas en toneel- en kaartavonden. Vanuit de fanfare kwam het signaal dat het beheer van de parochiezaal een steeds zwaardere wissel begon te trekken op de leden; geopperd werd om te kijken of de zaal in de toekomst op een andere manier beheerd kan worden. Daarop hebben zich onlangs zeven verenigingen samengepakt die met elkaar het komend jaar gaan kijken hoe dat beheer plaats kan gaan vinden. Spirato, het steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, helpt hen daarbij.

In een intentieovereenkomst spreken carnavalsvereniging "De Serdelhunj", de seniorenvereniging, de fanfare, de schutterij, de toneelvereniging, de vrouwenvereniging en de jongerenvereniging gezamenlijk uit dat de zaal noodzakelijk is en blijft voor de leefbaarheid in het dorp. Dat bleek ook uit twee dorpsbijeenkomsten. De bedoeling is dat er een nieuwe entiteit wordt gevormd die de zaal in eigen beheer en voor eigen rendement zal gaan exploiteren.
Als een geschikte beheersvorm is gevonden, is het aan de clubs om in augustus volgend jaar te bepalen of ze er definitief mee door willen gaan. In dat geval moeten ze toezeggen de eerste tien jaar na het in werking treden van het nieuwe plan, gebruik te zullen blijven maken van het gebouw. 


  • Krantenartikel De Limburger
  • Hunsel oos derp
  • Fanfare

Hunsel oos derp

Naar het nieuwsoverzicht