VkkL

Nieuws

13 maart 2019

dorpsraad horst speelt kleine kernen spel - primeur in limburg

Veel bewonersorganisaties  - denk aan dorpsraden, een kernoverleg of wijkplatform - zijn bezig met hun rol. ‘Waar staan we nu en waar willen we in de toekomst staan?’,  zijn vragen die opkomen. Antwoorden op deze vragen kunnen zij krijgen via het spelen van een spel dat is ontwikkeld:  Het kleine Kernen Spel. Dorpsraad Horst trapte onlangs af.

“Het spel maakt je echt bewust van je eigen rol als dorpsraad: het biedt inzicht in hoe we werken en we hebben nu scherp waaraan we verder willen werken” – Dorpsraad Horst

Tijdens het spel kregen de leden van de dorpsraad een aantal voorbeelden voorgelegd die in veel dorpen en wijken herkenbaar zijn: wat doe je als dorp wanneer het kerkbestuur op je afstapt met de mededeling “het geld is op en er komen nauwelijks nog mensen in de kerk. Wat moeten we doen?”. Verwijs je ze dan door naar de gemeente? Of ga je een dorpsavond organiseren om je mededorpsbewoners wakker te schudden? 

Het spel leert je als groep meer stil te staan bij het proces en je rol daarin, een belangrijke tussenstap vóór het aandragen van oplossingen. Zo bleken de leden van dorpsraad Horst vooral zelf actief aan de slag te gaan, met hier en daar wat ondersteuning van initiatieven in het dorp, terwijl ze zich graag meer willen richten op het leggen van verbindingen. 
 
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft het spel ontwikkeld. De verschillende rollen die in het spel naar voren komen, zijn gebaseerd op een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, waarin gesteld wordt dat de rol van bewonersorganisaties door de jaren heen is veranderd. De vier rollen die worden benoemd, zijn: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.
 
VKKL ondersteunt dorpen en wijken bij het spelen van het spel. Wie op een luchtige manier eens wil reflecteren op de rollen die een bewonersorganisatie inneemt, kan contact opnemen met de VKKL via info@vkkl.nl of 077-3978503. De eerste 10 kandidaten (leden) kunnen gratis begeleiding krijgen bij het spelen van het spel!

Dorpsraad Horst

Naar het nieuwsoverzicht