VkkL

Nieuws

19 oktober 2021

Gemeenschapshuizen worden ook dit jaar extra ondersteund

Het Rijk stelt € 10 miljoen beschikbaar voor dorps- en buurthuizen.

Gemeenten krijgen ook in 2021 vanuit het Rijk compensatie voor extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen in verband met de coronacrisis. Uit de septembercirculaire van het ministerie van BZK blijkt dat er 60 miljoen voor culturele instellingen en dorps- en buurthuizen beschikbaar wordt gesteld via het Gemeentefonds. 10 miljoen hiervan is bestemd voor dorps- en buurthuizen waarbij we wel opmerken dat de middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen vrij besteedbaar zijn (niet geoormerkt). Gemeenten kunnen dus besluiten deze gelden anders te besteden.

Via dit rekenblad op de site van de Rijksoverheid is precies te zien hoeveel iedere gemeente uit de 10 miljoen ontvangt voor de dorps- en buurthuizen. Open het blad ‘opbouw bedragen 4e en 5e pakket’ en scroll naar rechts naar de kolom ‘buurt- en dorpshuizen 2021’.

DSC01225

Naar het nieuwsoverzicht