VkkL

Nieuws

16 oktober 2020

Gevolgen 'gedeeltelijke lockdown' voor gemeenschapsaccommodaties, verenigingen en vervoer

Op 14 oktober zijn strengere maatregelen - de 'gedeeltelijke lockdown' van kracht geworden. Wat betekenen deze voor gemeenschapsaccommodaties, verenigingen en vervoersinitiatieven?

Gemeenschapshuizen / wijkcentra

Veel vragen, weinig antwoorden (vooralsnog). De meest gestelde vraag: moeten we nu helemaal dicht of kunnen we (deels) open blijven?

Het antwoord op die vraag is terug te vinden in de Noodverordening, artikel 2.3.3 Sluiting eet- en drinkgelegenheden:

Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere
functies beschikt, beperkt het verbod, bedoeld in het eerste lid, zich tot het deel waar de eet en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 01.00 en 07.00 uur
geopend te hebben.

Concreet betekent dit dat locaties met een horecafunctie, zoals ook gemeenschapshuizen, alleen de eet en drinkgelegenheden binnen de locatie sluiten.

Echter, een aantal gemeenschapshuizen heeft ons al laten weten geheel te sluiten. Op basis van de volgende overwegingen:

- We willen ons houden aan 'de geest van de maatregelen', wat wil zeggen zoveel mogelijk het bewegen en ontmoeten van (groepen) mensen beperken;

- We willen niet verantwoordelijk zijn voor een mogelijke besmettingsbron;

- We komen financieel helemaal niet meer uit, alleen doorlopende kosten, geen inkomsten.

Andere gemeenschapshuizen die ervoor kiezen open te blijven, redeneren als volgt:

- We hebben een maatschappelijke functie en willen daarom vooral de activiteiten voor ouderen blijven faciliteren. Eenzaamheid en sociale isolatie ligt hier immers op de loer;

- Onze kosten blijven, of we nu open of gesloten zijn, onveranderd.

Mogen er nog drankjes verstrekt worden bij de activiteiten die wel mogen doorgaan?

Navraag bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord, levert het volgende antwoord op:

Het eet- en drinkgedeelte in het gemeenschapshuis moet gesloten blijven. De overige functies mogen wel gebruikt worden tussen 07.00 en 01.00 uur. Maar zonder catering vanuit het horecadeel. Ook geen flesjes fris/water, koffie of thee die vooraf zijn klaargezet. Er mag geen enkel aanbod van eten of drinken vanuit de accommodatie plaatsvinden. 

Wat wel mag:
Als mensen komen voor een cursus/training / sport / noodzakelijke vergadering/ open inloop (dagbesteding), zij hun eigen meegenomen drinken en eten mogen nuttigen in de accommodatie. Dit is alleen toegestaan als de activiteit zodanig is qua belasting of duur, dat het onverantwoord is om niet te drinken of te eten.

Overigens mogen er alleen groepen van maximaal 4 personen gebruik maken van een zaal. Uitzonderingen zijn er wel op de regels van maximaal 4 (tot maximaal 30 als dat kan op 1,5 meter): vergaderingen van verenigingen, bedrijven of instellingen, repetities van muziek, dans, zang, toneel.
Indien meerdere afgescheiden zalen tegelijk gebruikt worden geldt dat bezoekersstromen strikt gescheiden moeten worden (bij in/uitgang, garderobe, toiletten).

Ben je op zoek naar informatie of bepaalde activiteiten wel of niet mogen doorgaan, kijk dan in de noodverordeningen hieronder. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je eigen gemeente. Zij zijn het bevoegd gezag in deze en verantwoordelijk voor de handhaving. Bij twijfel ALTIJD navragen bij je eigen gemeente.

Noodverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord (Echt-Susteren en noordelijker) per 15-10-2020:

 

Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en zuidelijker) per 14-10-2020:

 

 

Verenigingen

Bij elkaar komen mag nog, mits dit een activiteit betreft die zittend, op 1,5 meter afstand en met maximaal 30 personen in een ruimte uit te voeren is (jeugd onder 18 uitgezonderd). Zie ook artikel 2.1 in de Noodverordening. Evenementen, hoe klein ook, kunnen geen doorgang vinden.

Stel je echter bij al jouw verenigingsactiviteiten de vraag: is dit een werkelijk noodzakelijke activiteit? Bespreek dit met elkaar en neem bij twijfel contact op met je gemeente. Ledenvergaderingen (ALV's) mogen digitaal gehouden worden, lees HIER meer.

 

Vervoersinitiatieven

Wensbussen en andere vrijwillige vervoersinitiatieven mogen blijven rijden. Echter ook hier geldt: is het vervoer werkelijk noodzakelijk? Aangezien de oproep is om zoveel als mogelijk bewegingen te beperken. De al bestaande protocollen blijven hier van kracht. Artikel 2.7 van de Noodverordening gaat hier nader op in.

 


Naar het nieuwsoverzicht