Nieuws

15 oktober 2018

Herinrichten van speelplek met ondersteuning van Spel

VKKL volgt inwonersinitiatieven door heel de Provincie. We sluiten aan om te horen wat er speelt, wat ze graag willen realiseren en wie ze, indien nodig,  daarbij kan adviseren. Soms is dit VKKL, maar vaak ook partners zoals Speeltuinwerk Limburg (SpeL). Een mooi voorbeeld van een traject waarbij SpeL een initiatief heeft geadviseerd is de herinrichting Speel- en ontmoetingsplek Gruttostraat Velden.

In maart 2016 benaderde Dorpsraad Velden SpeL met de vraag voor lidmaatschap en begeleiding van een burgerinitiatief in Velden wat bezig is met de herinrichting van een speelplek. Een afspraak ter kennismaking van de initiatiefnemers en SpeL werd ingepland. De speelplek aan de Gruttostraat in Velden zag er verouderd uit en buurbewoners wilde de speelplek nieuw leven inblazen. Op 24 juni van hetzelfde jaar werd de nieuwe speeltuin feestelijk geopend.

 

Het begint met een wens en draagvlak

De initiatiefnemers nemen contact op met de dorpsraad omdat ze graag aan de slag gaan met de speelplaats. De speelplaats zag er verouderd uit en mocht wel eens onder handen genomen worden, zo luidde de kreet. De dorpsraad vervulde de rol als verbinder, legde contact met gemeente Venlo en werd lid van SpeL. Onderling werd afgesproken wie waar verantwoordelijk voor was en een nieuw initiatief was geboren.

 

Planvorming

Na de partijen onderling afspraken hadden gemaakt, werd het tijd om het idee (we willen de speelplaats aanpakken) om te zetten in een proces; hoe gaan we een plan vormen? Wie gaan we hierbij betrekken?

Uiteindelijk gingen de initiatiefnemers samen met SpeL aan de slag om de wensen van de kinderen en buurbewoners te inventariseren. Er werd een kinderinspraakprocedure en inspraakavonden voor buurtbewoners georganiseerd. Verder werd gewerkt aan een projectplan, fondsenwerving en sponsoring en aan communicatie. Gemeente Venlo had contacten met leveranciers, begeleiding bij de ontwerp- en offertestadium, begroting, subsidie, vergunningen en technische ondersteuning bij de uitvoer.

 

Van wens naar ontwerp

Nu de wens er was en duidelijk was wie en op welke manier betrokken werd, werd het tijd naar een ontwerp toe te werken. Er werd begonnen met een inventarisatie van de huidige staat van het terrein, samen met de kinderen! De initiatiefnemers maakte de wensen kenbaar en er werd een enquete verspreid onder de buurtbewoners. Ook werden de wensen van de kinderen van basisschool De Startbaan geïnventariseerd. De voorwaarden van gemeente Venlo werden opgenomen. Alle opgehaalde informatie werd verzameld in een document waardoor een overzicht ontstond. Na de inventarisatie werden aan aantal bijeenkomsten georganiseerd. Kinderen en buurtbewoners konden hun wensen nogmaals kenbaar maken voordat er een definitief plan lag.

Na het ontwerp werd de financiering (fondsenwerving, aanvraag gemeentelijke subsidie en crowdfunding) in gang gezet.

Tekeningen_Speeltuin

Speeltuin_Kinderen

Van ontwerp naar uitvoering

Nadat het plan definitief was en de financiering rond, werd om tafel gegaan om afspraken te maken over de uitvoering. Alle partijen spraken elkaar veelvuldig en werkte mee aan de realisatie van de speeltuin.

Werkzaamheden_Speeltuin

Opening!

Toen de werkzaamheden in volle gang waren, ging een commissie aan de slag met de organisatie van een feestelijke opening. De initiatiefnemers waren trots dat ze, samen met de dorpsraad Velden, gemeente Venlo en SpeL een mooie nieuwe speeltuin hadden gerealiseerd. Tevens was het onderhoud van de speeltuin gegarandeerd doordat er duidelijke afspraken over werden gemaakt. 

 

Opening_Speeltuin


Naar het nieuwsoverzicht