VkkL

Nieuws

11 december 2020

Hulp nodig bij verduurzaming van je gemeenschapshuis?

Provincie lanceert in 2021 regeling om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te ontzorgen in hun verduurzamingsopgave

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed, zoals Gemeenschapshuizen

Een van de maatregelen die nodig zijn om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is het verduurzamen van publieke en semipublieke  gebouwen. Hiermee wil men de CO2-uitstoot verder terugdringen.

Wat is verduurzaming

Met verduurzaming in dit verband worden die maatregelen bedoeld die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen verminderen. Denk hierbij aan isolatie van muren, vloeren en dak. Het aanbrengen van dubbel glas, zonnepanelen en/of een warmtepomp.

De regeling

Het Rijk heeft daartoe een regeling ontworpen, die geldt voor de jaren 2021-2023. Deze regeling heeft ten doel om het eigenaren van maatschappelijk vastgoed makkelijker te maken om het  aanlooptraject naar een concrete verbouwing tot verduurzaming van het gebouw, te doorlopen. De regeling is bedoeld voor meerdere categorieën, zoals scholen, bibliotheken, culturele instellingen, zorginstellingen enz. Door een lobby van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen zijn daar ook gemeenschapshuizen, dorps- en buurthuizen aan toegevoegd.

Met andere woorden, wanneer u als bestuur of eigenaar van een gemeenschapshuis, buurt- of dorpshuis, in de periode 2021 – 2023 wil verduurzamen, kunt u een beroep doen op adviseurs, die u ondersteunen vanaf het idee tot aan de (ver)bouwing. De kosten van de verbouwing zelf vallen niet onder deze regeling. De details van de regeling zullen door de provincie Limburg in het voorjaar van 2021 bekend worden gemaakt.

Rol adviseurs

De rol van de adviseurs bestaat onder andere uit het stimuleren om tot vraagbundeling te komen om daarmee de kosten te drukken. Verder het delen van opgedane regionale kennis en ervaring in het bestaande landelijk kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Het uiteindelijke doel van de inzet van adviseurs is om door middel van ontzorgen een versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te bereiken.

Rol VKKL

Per provincie komt een bedrag beschikbaar voor deze begeleiding. De Provincie Limburg heeft de VKKL gevraagd te helpen om een beeld te vormen van de huidige stand van zaken van de gemeenschapsaccommodaties in Limburg, zodat de uitvoering van de regeling hierop kan worden aangepast. Als VKKL verkennen we momenteel welke rol we eventueel ook in de uitvoering van de regeling kunnen spelen. Hiervoor zoeken we actief de samenwerking met een aantal van onze netwerkpartners, waaronder de Limburgse Energiecoöperaties, de Natuur- en Milieufederatie Limburg en Huis voor de Sport Limburg.

Mochten in uw bestuur plannen bestaan om uw gebouw te verduurzamen en heeft u belangstelling voor ondersteuning in de aanloopfase, neem dan gerust contact op met de VKKL via info@vkkl.nl.

Lees hier meer over de regeling.

 

Cooperatief VKKL

Naar het nieuwsoverzicht