VkkL

Nieuws

9 januari 2019

Nieuwe provinciale subsidieregeling voor wensbus-projecten

Organisatoren van lokale vervoersinitiatieven gelegen in Limburg kunnen een aanvraag indienen voor een wensbus-project. De aanvraag dient uiterlijk 30 april 2019 door de Provincie te zijn ontvangen.

Doel van de regeling is om bij te dragen aan de bereikbaarheid in de kleine kernen in landelijke gebieden en wijken en buurten in stedelijke gebieden in Limburg. Hierdoor wordt het mogelijk om maatwerkproducten in het kleinschalig lokaal personenvervoer per auto, gereden door vrijwilligers, te realiseren.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke subsidie, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Allereerst moet de aanvrager een rechtspersoonlijkheid hebben zonder winstoogmerk. De andere beoordelingscriteria zijn:

 

  • Het project is gericht op lokaal vervoer van lokale omvang met een projectduur van 5 jaar;
  • Betreft vrijwilligerswerk zonder winstoogmerk;
  • Is complementair aan het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer;
  • Wordt laagdrempelig en kostendekkend aangeboden;
  • Heeft betrekking op ritten die in een straal van maximaal 15 minuten vanaf de standplaats van de auto worden gereden;
  • Het project wordt gedragen door de lokale gemeenschap

Meer informatie en aanvraag indienen

KLIK HIER voor meer informatie, de volledige subsidieregeling en het aanvraagformulier.


Naar het nieuwsoverzicht