VkkL

Nieuws

15 januari 2021

Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.

Update maart lees je hier. Daar kun je je ook voor de webinars opgeven.

Op kleine vrijwilligersorganisaties zoals dorpsoverleggen en gemeenschapshuisbesturen komt veel af. Vaak kost het toch al veel moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Deze nieuwe wet is erop gericht om krantenkoppen als 'De penningmeester van het kerkbestuur is er met de kas vandoor' in de toekomst te voorkomen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

  1. uitvoering en toezicht dient gescheiden te worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
  4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. Wet overruled de statuten op onderdelen;
  5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp. 

Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, dient de vereniging of stichting haar zaakjes op orde te hebben. Op deze website vind je meer informatie over wat je als bestuur in de komende maanden dient te regelen. Belangrijk is in ieder geval dat je als bestuur met elkaar bespreekt wat volgens jullie 'integer besturen' inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt. In dit webinar worden (voor sportverenigingen) de stappen toegelicht en voorbeelden gegeven.

Er staan echter nog veel vragen open, zoals:

- wat zijn de gevolgen voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

- wat zijn de gevolgen voor hoofdelijke aansprakelijk van de bestuursleden?

- wanneer is er precies sprake van een persoonlijk belang?

- wanneer zijn de belangen tegenstrijdig?

Update maart:

VKKL organiseert samen met een aantal provinciale partners 3 webinars waarin ingegaan wordt op de gevolgen voor dorpsoverleggen en gemeenschapshuisbesturen. Dit geldt dus voor zowel stichtingen als verenigingen.

 

Boeken VKKL

Naar het nieuwsoverzicht