VkkL

Nieuws

30 april 2020

Oog en aandacht voor vrijwilligers van groot belang

Nu het ernaar uitziet dat we nog een hele poos met de beperkende maatregelen als gevol van de corona-crisis te maken zullen hebben, is het goed om als stichting of vereniging stil te staan bij de langere termijn. Inmiddels zijn er gemeenschapshuizen die een corona-protocol hebben ontwikkeld voor als ze straks weer open mogen gaan. En ook verschillende vervoersinitiatieven, zoals de wensbussen, denken na over het vervoeren van mensen, mogelijk met behulp van plexiglazen wandje. Al deze maatregelen zijn natuurlijk bedoeld om zo veilig en verantwoord mogelijk je activiteiten en vrijwilligerswerk voort te kunnen zetten

Maar er is nog een belangrijk aspect dat voor jou als bestuurslid aandacht vraag; dat zijn je vrijwilligers. Sociale media en (video)bellen bieden waarschijnlijk deels uitkomst, maar nu we zoveel als mogelijk thuis zijn, is er waarschijnlijk toch een stuk minder sociaal contact dan voorheen. Bespreek daarom eens met elkaar hoe mensen aankijken tegen hun vrijwilligerswerk als ze dadelijk weer aan de slag mogen. Is het koffie schenken bij de dagbesteding weer als vanouds? Gaat het vervoeren van mensen naar de huisarts of de markt dan weer 'gewoon z'n gangetje'? 

Vrijwilligerswerk na versoepeling van de coronamaatregelen

Sommigen zullen hun werkzaamheden schouderophalend waar oppakken, rekening houdend met de nieuwe protocollen en richtlijnen. Een ander kan meer moeite hebben om weer 'normaal' aan de slag te gaan. Ongerustheid over de verspreiding van het virus en de kans om zelf besmet te raken kan invloed hebben op het plezier dat mensen hebben in hun vrijwilligerswerk. Dit op een positieve manier bespreekbaar maken kan mensen over een drempel heen helpen. Daar ligt voor het bestuur van verenigingen en stichtingen een dankbare taak weggelegd. Mocht je het nog niet hebben gedaan, kan het handig zijn om een bestuurslid expliciet tot contactpersoon voor de vrijwilligers waar ze met vragen terecht kunnen en die vrijwilligers actief belt om te vragen hoe het met ze gaat. Door het voeren van deze gesprekken help je vrijwilligers na te denken over de toekomst van hun vrijwilligerswerk en weer perspectief te gaan zien.

Vrijwilligerswerk

Naar het nieuwsoverzicht